Kilenkrysset köper 100 000 kvm planlagd mark i Enköping av Peab

Fastigheten, Hagalund 1:4, är belägen strax intill vägskälet mellan E18 och riksväg 55 mot Uppsala, och är planlagd för industri, lager och logistik. Genom förvärvet stärker Kilenkrysset sitt markinnehav inom Enköpings kommun ytterligare.

– Detta är en mycket positiv affär för vår fortsatta etablering inom Uppsala län. Vi tror på detta område och kan redan nu se stor potential för en tillväxt både gällande företagsetableringar och arbetstillfällen för kommuninvånarna. När vi som markägare är positiva, då brukar det smitta av sig, kommenterar Jan Persson vd och ägare till Kilenkrysset AB.

Fastigheten, Hagalund 1:4, är belägen strax intill vägskälet mellan E18 och riksväg 55 mot Uppsala, och är planlagd för industri, lager och logistik. Genom förvärvet stärker Kilenkrysset sitt markinnehav inom Enköpings kommun ytterligare. Foto Kilenkrysset.

Affären gjordes i form av ett aktiebolagsförvärv.