H&M bygger Nordenlager i Eskilstuna

Kilenkrysset bygger ut H&Ms lager i Svista, Eskilstuna med 16 000 kvm till totalt drygt 40 000 kvm. Samtidigt lämnar H&M sin logistiklösning i Oslo och gör Eskilstunalagret till nordiskt centrallager. H&Ms centrallager i Svista i Eskilstuna byggdes 2002, och ägs av Kilenkrysset, som nu skrivit avtal om en tioårig hyresförlängning och utbyggnad av det

Rosenqvist Fastigheter ny ägare av 100 000 kvm i Rosersberg

Rosenqvist Fastigheter Holding AB köper 106 000 kvm kvartersmark, ca 4000 kvm kontors- och ca 2600 kvm industri- och logistiklokaler i Rosersberg, norr om Stockholm av Kilenkrysset. – Det är en väldigt tillåtande detaljplan så det är möjligt att uppföra 60 000 kvm i byggnadsyta, t ex logistik, på fastigheten, säger Mattias Lindqvist, vd Rosenqvist Fastigheter, till DL.