Kilenkrysset vill bygga ny bangård i Rosersberg

Kilenkrysset ger Train Alliance i uppdrag att genomföra en lokaliseringsutredning inför etablering av en ny uppställningsbangård i Rosersberg, en möjlig investering på 850 miljoner SEK.

Train Alliance som Kilenkrysset sedan mars i år är delaägare i, grundades år 2009 och bygger anläggningar för tågunderhåll. Nu får Train Alliance i uppdrag utreda lokaliseringen av en ny uppställningsbangård i Rosersberg av ägaren Kilenkrysset.

– Avgörande för platsval och etablering kommer att vara närheten till terminalen i kombination med flödeslösning och flexibel uppställning av järnvägsfordon inklusive enklare tillkommande service och terminaltjänster. Vi är stolta över möjligheten att få hjälpa Kilenkrysset med detta arbete, kommenterar Train Alliance vd Joakim Weijmer.

Kombiterminalen i Rosersberg i Sigtuna kommun är TEN-standardiserad och kan idag hantera 750 meter långa tåg. Driften står operatören Yilport för, och idag trafikeras terminalen bland annat av tåg från Gävle hamn, och en tågpendel från norra Tyskland.  Och även om maxkapaciteten på 400 000 TEU/år är långt ifrån uppnådd, tittar Kilenkrysset nu på att säkra järnvägskapaciteten för att möta ett ökat framtida behov. 

– En etablering stärker järnvägens attraktion och konkurrenskraft. Våra stora investeringar inom logistik i Rosersberg behöver klimatsmarta transporter vilket gynnar både vår miljö och i ett större perspektiv även de nationella klimatmålen, kommenterar Jan Persson, ordförande Kilenkrysset.

Rikskombiterminalen i Rosersbberg drivs av Yilport. Foto Kilenkrysset.

Enligt Kilenkryssets bedömning behövs ca 5 000 meter spåruppställning, och man planerar nu för att bygga en anpassad och flexibel bangård med och förbigångsspår.

Uppställningskapaciteten kommer fungera som en sluss till och från terminalen vilket minskar behovet att tomkörningar från ”annan plats” då järnvägsvagnarna är där de skall vara i rätt tid. Genom satsningen kan även kapacitetsbehovet på intilliggande järnvägslinjer fördelas bättre då planeringsförutsättningarna för ankomst och avgång till terminalen kan styras effektivare.  

Bangården beräknas kosta ca 850 miljoner SEK om bygget blir av.