Kitch’n centraliserar logistiken hos Aditro i Jönköping

Kitch’n, en av Nordens ledande distributörer av köksredskap, har tecknat ett flerårigt logistikavtal med Aditro Logistics för logistik och distribution på den svenska marknaden. Logistikföretaget kommer hantera den nya volymen i Jönköping.

Köksredskapsföretagets verksamhet på den svenska marknaden har sett en betydande ökning, i takt med tillväxten har ökade krav på le§dtider, kvalitet och kostnadseffektivitet. Därför centraliserar de under sommaren 2021 logistiken till en av Aditro Logistics logistikenheter i Jönköpingsregionen.

– Kitch’n är en utmanare på den svenska marknaden och vi har på kort tid ökat vår omsättning avsevärt. Vi har vuxit ur vårt nuvarande lager och har nyligen övervägt flera olika alternativ för att öka vår kapacitet. Den flexibilitet och skalbarhet som Aditro erbjuder tillsammans med sin expertis gör valet enkelt. Vi ser verkligen fram emot att starta upp redan om några veckor, kommenterar André Sunnevåg Olsen, chef för e-handel på Kitch’n Norge & Sverige.

– Under flera år har vi löpande arbetat med förbättringar och effektiviseringar, allt från mindre förbättringsåtgärder till större investeringar, det känns därför oerhört stimulerande att vi nu kan utöka vår kundbas med ytterligare ett starkt varumärke, kommenterar Jesper Karlsson, platschef på Aditro Logistics i Jönköping.