Kronfågel minskar utsläpp med biodiesel

Kronfågel vill minska utsläppen i hela värdekedjan. Sedan skiftet till förnybart och fossilfritt bränsle har de minskat sin transportpåverkan med 85 procent, en besparing på 3 300 ton koldioxid per år.

Övergången till biodiesel är ett steg i Kronfågels arbete för att nå målen i Dagligvaruleverantörers förbunds (DLF) Transportinitiativet 2025, som du kan läsa mer om här. Större delen av Kronfågels in- och distributionstransporter tankas idag med biodiesel, undantaget några mindre transportsträckor där deras leverantörer ännu inte ställt om helt. Vid anläggningen kan även leverantörer tanka biodiesel.

Mats Hedlund vd för Kronfågel.
Foto Kronfågel.

 – En stor del av vårt hållbarhetsarbete handlar om hur vi kan minska våra koldioxidutsläpp i hela värdekedjan och då är transporterna ett mycket viktigt område. Distribution av dagligvaror genererar många transporter varje dag och det är självklart för oss att vi, tillsammans med våra samarbetspartners, ska verka för en övergång till förnybara och fossilfria drivmedel, kommenterar Mats Hedlund, vd för Kronfågel.

Sparar 3300 ton CO2 per år
HVO100 minskar koldioxidutsläppen med cirka 85 procent, från 2,64 kg till 0,4 kg per liter bränsle jämfört med vanlig diesel. Tack vare övergången till biodiesel blev den årliga intransporten av kyckling knappt 600 ton koldioxid, jämfört med 3 900 ton med vanligt fossilt bränsle. Minskningen motsvarar klimatavtrycket från ungefär 400 “medelpersoner” i Sverige under ett år.

– Snart hundra procent förnybart i distribution- och intransporter är en mycket god bit på vägen och jag är stolt över mina kollegor som drivit förändringen. Men för att uppfylla våra mål helt krävs det att vi tittar på hela “transportkartan” och ser till att även resor med egna bilar så långt som möjligt är fossilfria. Det arbetet är under utveckling, kommenterar Janneke Vackerberg, kommunikations- och hållbarhetschef på Kronfågel.