LC bygger Nobias nya jättefabrik

Logistic Contractor har fått uppdraget att bygga kökstillverkaren Nobias nya fabrik i Granarp, söder om Jönköping. Fastigheten blir hela 123 000 kvm stor i ett plan, och byggnaden ska stå klar redan nästa sommar. 

Benn Karlberg. Foto LC

Wästbygg-ägda Logistic Contractor har vunnit avtalet med köksspecialisten Nobia om att bygga deras nya produktionsanläggning söder om Jönköping, en order värd 460 miljoner SEK. Byggnaden blir 123 000 kvm stor och ska Breeam-certifieras enligt standarden “very good”. Arbetet påbörjas omgående och byggnaden ska överlämnas sommaren 2022. Det är LCs andra större industriprojekt efter Northvolts anläggning i Skellefteå på ca 100 000 kvm, som färdigställdes i slutet av 2020. 

– Nobias produktionsanläggning är ett väldigt intressant uppdrag inte minst utifrån vår uttalade strategi att bredda vår produkt till att också omfatta industrianläggningar. Vår uppgift är att uppföra själva byggnaden på ett sätt som skapar bästa möjliga förutsättningar för beställarens verksamhet. Samtidigt kommer Nobia själva genom sidoentreprenader att ansvara för installationer, inredning och montering av den utrustning som krävs för köksproduktionen. Den positiva dialog vi har haft under avtalsförhandlingarna har lagt en stabil grund för ett fortsatt gott samarbete, kommenterar Benn Karlberg, vd på Logistic Contractor.

Nobias största satsning

Nobias fastighet i Granarp.

Det var i slutet av 2019 som Nobia tog beslut om att flytta sin produktion av Marbodalkök från Tidaholm till Jönköping. Den nya produktionsanläggningen är Nobias största satsning någonsin, en investering på ca två miljarder SEK. Fabriken ska ersätta fabriken i Tidaholm, och även ta en del av volymerna från Nobias anläggning i Ölgod, Danmark, där den frigjorda kapaciteten ska användas för att expandera i Centraleuropa. Valet av Jönköping beror på att Nobia vill uppnå “bästa möjliga transport- och logistikeffektivitet och närhet till kunderna.”

– Anläggningen som planeras vara i full drift 2024 blir en av Europas modernaste för tillverkning av kök. Ledtiden för kundorderstyrd kökstillverkning förkortas väsentligt och tillverknings- och logistikeffektiviteten förbättras, kommenterade Nobias vd och koncernchef Jon Sintorn i samband med beskedet 2020. 

Ny teknik

Jon Sintorn. Foto Nobia

Anläggningen kommer ha en hög grad av automation och digitalisering.

– Det är inte många företag som har den erfarenhet som Logistic Contractor har när det kommer till att uppföra byggnader av den här omfattningen. Vi känner oss trygga i vårt val av samarbetspartner och ser fram emot att få se vår nya produktionsanläggning ta form under det kommande året, kommenterar Jon Sintorn.

600 anställda i Tidaholm berörs av flytten. Enligt Nobia skapar etableringen i Torsvik hundratals arbetstillfällen i Jönköpings kommun. De anställda i Tidaholm kommer erbjudas att flytta med och Jönköpings kommun ska undersöka om förbättrade pendlingsmöjligheter.

Nobia omsatte ca 12,7 miljarder SEK 2020, en minskning med 7 procent mot 2019. Koncernen har ca 5 800 anställda och 14 produktionsanläggningar i Norden, Storbritannien och Centraleuropa (Nederländerna och Österrike) Omsättningen i Norden och Centraleuropa ökade med 3 respektive 2 procent under 2020, trots pandemin, medan Storbritannien, som drabbades hårt av nedstängningar och restriktioner, minskade med 19 procent. 

Av Hilda Hultén