Eskilstuna hanterar barkborredrabbat trävirke

Sedan mitten av maj körs trävirke från barkborredrabbade områden in till Eskilstuna kombiterminal för att skickas vidare med containertransportören GDLs Svealandspendel till Göteborg. Därefter skickas virket vidare på export.

Problematiken med barkborrar som förstör granskog gör att drabbade områden snabbt måste huggas ner och förflyttas ut från skogsområdena. Träfraktkontoret i Göteborg, tillsammans med containertransportören GDL Sjöcontainer AB, har nu valt att lägga hanteringen av virket i Eskilstuna. På så sätt kommer de närmare leverantörerna av virket och får ett komplement till befintlig volym som går via Norrköpings hamn.

– Den smidiga hanteringen via Eskilstuna gör att vi på ett enkelt sett kan erbjuda en effektiv kanal för skogsägarna. Med GDL:s tågpendel till Göteborg kan vi använda oss av direktbåtarna till Asien vilket ökar flexibiliteten och containertillgången samt minskar transporttiden, kommenterar Ludwig Lövström, försäljningschef på Träfraktkontoret.

– Vi räknar med att lasta cirka 5000 kubikmeter eller cirka 150 containrar under Q2 för att sedan fylla på med mer volym under kommande kvartal, fortsätter Ludwig Lövström.

Containertransportörens tågpendel, Svealandspendeln, går mellan Göteborg och Eskilstuna fem dagar i veckan. På morgonen ankommer tågen till kombiterminalen där virket stuffas i containrar, gasas och skickas på export via Göteborg. Kapaciteten är 220 containrar på 40 fot i vardera riktning.