Logicenters storhandlar mark i Nykvarn

Logicenters köper 206 000 kvm mark intill E20 i Nykvarns kommun av Veidekke, som ägt marken sedan 2007. Fastigheten har bygglov för 50 000 kvm i nuläget, med förhoppning om en framtida fördubbling.

Bygg- och anläggningsföretaget Veidekke har varit ägare till fastigheten Stora Bysta 3:9 i Snebro, Nykvarns kommun sedan 2007. De senaste åren har företaget bedrivit en plansprängning och gjort i ordning industrimarken för framtida bruk. Nu har logistikfastighetsbolaget Logicenters skrivit avtal med Veidekke om att överta marken, då det enligt Logicenters finns en hög efterfrågan från kunder i området.

– Vi är mycket glada över detta samarbete där Veidekke lagt grunden till vad vi ser som en logistiskpärla med stor potential. Logicenters växer hela tiden och är mer än redo att etablera sig ytterligare i närregionerna till Stockholm. Nykvarn ligger dessutom på ett oslagbart läge för logistik med närhet till såväl Södertälje som hela Mälardalen, kommenterar Logicenters vd Matthias Kettelhoit.

Bolaget planerar nu att utveckla marken, där den nuvarande detaljplanen medger en byggnation på cirka 50 000 kvm. Logicenters förhoppning är att kunna bygga ytterligare 50 000 kvm på området i framtiden.

Totalt är det 206 000 kvm mark som Logicenters förvärvat i Snebro, precis intill E20 med närhet till Svealandsbanan.

– Det är en kärnverksamhet för Veidekkes industriverksamhet att erbjuda masshantering inom nyckelområden. Vår strategi är att bedriva sådan verksamhet från platser som sedan kan användas för fastighetsutveckling. Snebro är ett bra exempel på en sådan fastighet. När vi nu avslutar vår verksamhet i Snebro är det bra att veta att egendomen kommer att få en ny och värdefull användning i en logistikfastighet, kommenterar Marcus C Nilsson, vice vd på Veidekke. 

Stor potential som logistikläge

Nykvarn ingår i logistikläget Stockholm Syd, som hamnade på tionde plats på Intelligent Logistiks lista över Sveriges 25 bästa logistiklägen 2022. Läget har hittills lockat relativt få etableringar, men läget stärks av öppningen av Stockholm Norvik och att flera nya detaljplaner för logistik är under utveckling i Nykvarn och Södertälje. Förutsättningarna att bli ett av Sveriges absolut bästa lägen för logistik är enligt listans omdöme goda.