Svenska Retursystem bygger nytt lager i Vaggeryd

Svenska Retursystem, SRS, etablerar en ny 30 000 kvm stor logistikanläggning i Vaggeryd, bolagets femte i Sverige. Fastigheten byggs av Infrahubs och ska vara i drift 2024, med kapacitet att tvätta 70 miljoner lådor och 4 miljoner pallar per år.

Hans Byström. Foto SRS

Svenska Retursystem har skrivit kontrakt med fastighetsbolaget Infrahubs om en ny logistikanläggning för tvätt, lagning och kontroll av livsmedelsbranschens lastbärare i Vaggeryds kommun söder om Jönköping. Planen är att anläggningen ska vara i drift 2024.

– Placeringen i Vaggeryd är noga utvald, eftersom det är en viktig logistisk knutpunkt som säkrar att vi transporterar våra pallar och lådor så korta sträckor som möjligt, säger Hans Byström, inköpschef på Svenska Retursystem.

Byggs av Infrahubs

Anläggningen blir totalt 30 000 kvm stor och byggs på totalentreprenad av Jönköpingsaserade YLAB, på uppdrag av det Kalmarbaserade fastighetsbolaget Infrahubs, som även bygger ett nytt centrallager åt Husqvarna i Vaggeryds kommun.

Anläggningen kommer ha kapacitet att tvätta 70 miljoner lådor och 4 miljoner pallar per år och byggs ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver, med hög energieffektivitet och cirkulära flöden av vatten. En solcellsanläggning med beräknad årsproduktion på 3,7 GWh installeras på taket.

– Vi sätter solceller på hela taket. En anledning till att vi valde Infrahubs är att de redan från början var positiva till solceller , och att de hade ett bra erbjudande. Den är det viktigt för oss att jobba med lokala aktörer när vi etablerar ny verksamhet, och både YLAB och Infrahubs är verksamma lokalt, säger Hans Byström.

Etableringen innebär cirka 55 nya arbetstillfällen i Vaggeryds kommun.

– Hållbarhetsfrågan ligger oss varmt om hjärtat i Vaggeryds kommun, därför är vi extra glada över att välkomna Svenska Retursystem hit. Vi hoppas också att detta kan inspirera andra företag att tänka mer cirkulärt, kommenterar Vaggeryds kommunstyrelseordförande Gert Jonsson.

SRS får tillträde till fastigheten under Q2 2023 och anläggningen beräknas vara i drift 2024.

Femte anläggningen i Sverige

SRS tvättanläggning i Västerås. Foto Pia Nordlander/SRS

SRS har idag fyra tvättanläggningar i Västerås, Helsingborg, Örebro och Mölnlycke. Västeråsanläggningen byggdes 2017 och har stått modell för den nya anläggningen i Vaggeryd.

– Vaggeryd blir vår femte anläggning i Sverige och får samma storlek och kapacitet som anläggningen i Västerås, berättar Hans Byström.

På tomten i Vaggeryd finns option på att utöka fastigheten med 10 000 kvm, och att utöka kapaciteten med 50 procent. I dagsläget finns dock inga planer på att lägga ned någon av de befintliga anläggningarna, berättar Hans Byström:

– Som det ser ut nu så växer vi och behöver komplettera vårt nätverk med den här anläggningen i Vaggeryd, så tills vidare så kommer vi ha fem anläggningar. Men i framtiden är det möjligt att det blir förändringar. Vi har äldre anläggningar i vårt system och där behöver vi ha en intern dialog framöver om vi ska fortsätta att underhålla dem eller utöka ytterligare i Vaggeryd på sikt.

Av Hilda Hultén

Om Svenska Retursystem

Svenska Retursystem är livsmedelsbranschens gemensamma system för distribution av varor via återanvändbara lådor och pallar, och ägs av Svensk Dagligvaruhandel och Dagligvaruleverantörernas förbund med cirka 180 anställda och omsatte ca 800 miljoner SEK 2021. Företaget har drygt 1 500 kunder och förra året tvättades 171 576 372 miljoner lådor och 10 098 953 miljoner pallar i någon av företagets fyra tvättanläggningar i Västerås, Helsingborg, Örebro och Mölnlycke.