Logistea förvärvar logistikfastighet i Kalmar

Logistikfastighetsbolaget Logistea förvärvar en logistikfastighet i Kalmar om 2 630 kvm uthyrningsbar yta, med avtalad tillbyggnad om ca 1 800 kvm. Tillbyggnaden beräknas stå färdig under 2022.

Logistea har förvärvat och tillträtt logistikfastigheten Generatorn 1 i Kalmar till ett fastighetsvärde om 17,3 miljoner kronor. Därtill kommer även en investering om 20 miljoner kronor gällande tillbyggnad. Bolaget har tecknat ett triple-net-avtal med nuvarande hyresgästen GDL för hela lokalytan.

Fastigheten har totalt 21 000 kvm markyta och består av 2 630 kvm uthyrningsbar lokalyta. Med den avtalade tillbyggnaden tillkommer ca 1 800 kvm ny lokalyta. Bolaget räknar med att snart kunna börja bygga och vara klara under 2022.

– Logistea eftersträvar långa och stabila kundrelationer. Med förvärvet av logistikfastigheten i Kalmar så utökas vår affärsrelation med GDL ytterligare, samtidigt som vi förvärvar vår första fastighet i Kalmarregionen, kommenterar Tobias Lövstedt, COO på Logistea.