Logistea köper Gnosjöfastighet

Logistea AB, tidigare Odd Molly, har förvärvat en fastighet i Mullsjö samt en fastighet i Gnosjö till ett samlat fastighetsvärde om 66 miljoner kr. Fastigheterna, som är fullt uthyrda, består tillsammans av en uthyrningsbar yta om cirka 8 300 kvm samt cirka 8 000 kvm byggrätter.

Fastigheten i Mullsjö (Mullsjö Gyljeryd 1:43) är belägen med närhet till tågstation och goda järnvägs-förbindelser samt riksväg 26, som är Sveriges längsta riksväg samt med närhet till E4:an. Uthyrningsbar yta uppgår till cirka 5 900 kvadratmeter, och där till tillkommer även utvecklingsbar markyta där det bedöms finnas möjlighet att uppföra cirka 8 000 kvadratmeter ny uthyrningsbar yta. Nuvarande byggnad är fullt uthyrd.

Fastigheten i Gnosjö (Gnosjö Gårö 1:370) är belägen i ett etablerat industriområde med närhet till E4:an. Uthyrningsbar yta uppgår till cirka 2 400 kvadratmeter.