Lyckat projekt banar väg för eldrivna kylleveranser

Ettåriga projektet E-del, där ett eldrivet fordon för kylda leveranser testats, är nu avslutat med goda resultat. Projektdeltagaren Gordon Delivery planerar att elektrifiera en tredjedel av stadsleveranserna i Stockholm, Köpenhamn och Malmö, med hjälp av det fordon projektet resulterat i och några tyngre bilar. “Vi hoppas kunna landa i en stor beställning under Q1, berättar Gordons grundare Ali Ghoce.

Projektet ”E-handelsdistribution av livsmedel i städer med elfordon” (E-DEL) inleddes hösten 2020 med syfte att utvärdera hur användandet av elfordon för e-handelsdistribution av livsmedel i städer kan möjliggöras.

– När vi ansökte om att få genomföra projektet fanns det inte något eldrivet fordon med aktivt kylsystem för kylda leveranser, nu finns det flera. Utvecklingen går jättesnabbt, berättar Jessica Wehner, projektledare på Chalmers Industriteknik. 

Första prototypen av Gordons “epa-traktor”. Foto Gordon Delivery.

I stället för att ta fram en “kravspec” för ett fordon, som ursprungligen var tanken, har projektledarna i stället kunna testa fordonet, från tillverkaren E-Tron,  i olika miljöer för att undersöka vad den klarar, och vad som krävs av logistiksystem och infrastruktur för att kunna elektrifiera den växande marknaden för last mile-transporter av kylda varor.

– Vi har testat bilen i samarbete med Gordon Delivery, och levererat ut matkassar och matlådor som en del av deras verksamhet. Det har varit jättebra att ha de projektpartner som vi haft, de har verkligen täckt upp alla de aktörer som behöver vara involverade. 

Utöver Gordon Delivery har Coop, Castellum, Stockholm stad och E-Tron deltagit i projektet, utöver Chalmers Industriteknik. Projektet har finansierats med medel från Triple F. 

Klarade 42 stopp

– Från början utgick vi från Tumba, och där märkte vi snabbt att vi behövde anpassa ruttoptimeringen, då vårt fordon hade en maxhastighet på 25–30 km/h och inte kunde ta motorvägen, säger Jessica Wehner. 

–  Vi började med 20 stopp och landade i som max 42 stopp, för ett fordon med en maximal räckvidd på 100 km. Att slingan inte blev längre berodde inte på räckvidden, utan att vi inte fick plats med fler matkassar i lastutrymmet. 

Fordonet testades i april-maj, vid temperaturer på mellan 0 och 15 plusgrader. 

– Batterikapaciteten var ganska stabil i dessa temperaturer: var det kallare ute fick man värma upp kupén och tvärtom, så det gick på ett ut. Men vid mycket kalla eller varma temperaturer är det rimligt att batterikapaciteten påverkas. 

Projektet ville även undersöka fordonets potential på Södermalm, och för det ärendet upprättades en “mikroterminal” på Södermälarstrand: en kylcontainer ställdes ut från vilken fordonet kunde utgå.

– Vårt fordon passade ganska bra i stadsterräng, hade bra manöverbarhet, hastighetsbegränsningen spelade mindre roll och leveranseffektiviteten var högre.  Däremot uppstod ett problem då fordonet var för högt för garagen i innerstaden, där de flesta laddpunkterna finns.

Gordon storsatsar på elektrifiering

Växande kylleveransaktören Gordon Delivery, , som växer snabbt och nyligen lanserat sin tjänst  i Finland, har ett uttalat mål att elektrifiera sin fordonsflotta. På hemsidan sätter man målet att 30 procent av stadsleveranserna ska vara elektrifierade 2022. Det är ett mål man planerar att hålla, berättar Ali Ghoce, vd och grundare. 

Ali Ghoce. Foto Klara Eriksson.

– Förmodligen kommer vi att få den första versionen av den nya city-elbilen ganska snart, vi räknar på och simulerar hur mycket av leveranserna vi skulle kunna ta med den, säger Ali Ghoce, och berättar att planen till en början är att introducera elbilarna i Stockholm, Malmö och Köpenhamn. 

Vi hoppas kunna landa i en stor beställning under Q1, och förhoppningsvis kunna få en massa leveranser under Q4.

– I version två kommer vi att få plats med mycket mer, och lastutrymmet gå att nå från åtta ställen – ha åtta boxar och dörrar. Det gör det lättare att lasta ur och föraren behöver inte gå in i bilen, säger Ali Ghoce, som beskriver den nya elkybilen som en “epa-traktor” – “Min son kan köra den!”. Han berättar att de förväntar sig att få den nya prototypen inom två månader. 

– Det som framförallt kommer vara en utmaning är laddinfrastrukturen, och att få till omlastningshubbar i närheten av distributionsområdet, säger Ali Ghoce. 

Planen är att köpa in omkring 60–70 exemplar av den lilla elbilen, och därtill ett antal större elkylbilar, som idag också finns på marknaden, berättar han. 

–  Vi hoppas kunna landa i en stor beställning under Q1, och förhoppningsvis kunna få en massa leveranser under Q4.

Av Klara Eriksson