Martin & Servera tecknar avtal om Sveriges största solcellspark

Martin & Servera-gruppen tecknar avtal om Sveriges största solcellspark, som ska hjälpa restauranggrossisten att nå sina hållbarhetsmål. När restauranggrossistens nya lager i Norrköping står klart hösten 2021 är företagets samtliga lagerfastigheter moderna och klimatsmarta.

– Martin & Servera väljer att satsa på solenergi i södra Sverige för att det ger ökad produktion av förnybar el i den del av landet där också den största elförbrukningen sker. Solkraft har på kort tid blivit väsentligt mer konkurrenskraftigt och bidrar också till en bättre energimix givet att det mest är vind i norra Sverige som byggs idag, säger Liv Forhaug, koncernchef Martin & Servera-gruppen, i ett pressmeddelande.

Satsningen görs i samarbete med Alight och Infranode. Alight bygger och driver solcellsparker och takbaserade solcellsanläggningar. Infranode, som finansierar solcellsparken, är en svensk infrastrukturfond som investerar hållbart och förvaltar 10 miljarder kronor i Norden med en investeringshorisont på minst 25 år.

Koncernen har tecknat avtal för att köpa ca 19 GWh solel per år i 15 år. Det motsvarar den årliga hushållselen i 3800 normalstora villor. Martin & Servera går med den här satsningen från att endast köpa grön el som redan produceras till att tillföra ny förnybar elproduktion i en egen solcellspark belägen utanför Skurup i Skåne.

– Att Martin & Servera tecknar ett långsiktigt fastprisavtal gör det möjligt för oss att bygga anläggningen utanför Skurup. Det här blir den största solcellsparken i Sverige när den tas i drift, kommenterar Harald Överholm, vd på Alight.

Solceller även på lagertaken

Martin & Servera har under många år arbetat för att reducera verksamhetens klimatpåverkan. Ett av de långsiktiga hållbarhetsmålen är att verksamheten år 2030 ska vara klimatneutral. När Martin & Servera Logistiks nya lager i Norrköping står klart hösten 2021 är företagets samtliga lagerfastigheter moderna och klimatsmarta. Det finns idag egna solcellsanläggningar på två av dessa lager – Umeå och Enköping.

– På längre sikt ser vi ett behov av en ökad elektrifiering av fordonsflottan för att kunna minimera vår dieselanvändning. Omställningen inom transportsektorn kommer att kräva mer förnybar elproduktion och med denna satsning kan vi bidra till just detta, säger Liv Forhaug.

Solcellsparken i Skurup kommer börja producera el under våren 2022 och kommer att stå för 40 procent av Martin & Serveras elförbrukning i Sverige, eller ca 19 GWh årligen.

– Det här är ett långsiktigt avtal och samarbete med Alight. För Martin & Servera är det ett stort steg mot målsättningen om en hållbar verksamhet. Vi hoppas också att det kan inspirera fler företag till liknande satsningar, säger Liv Forhaug.