Catena bygger lager åt Kyl- och Frysexpressen

Catena bygger en ny logistikanläggning för Kyl- och Frysexpressen Nord i Luleå, en investering om cirka 70 Mkr.

Catena förvärvar fastigheten Storheden 2:1 av Pegasus Real Estate. På den drygt 19 200 kvm stora markarean i Luleå kommun kommer Catena att uppföra en terminal om totalt 4 198 kvm, bestående av 2 684 kvm kyllager och 704 kvm fryslager. Anläggningen certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och på taket kommer en solcellsanläggning att installeras. Möjligheter finns för framtida expansion. 

Hyresgäst i anläggningen blir Kyl- och Frysexpressen Nord som erbjuder kompletta logistiklösningar inom dagligvarusegmentet och har terminaler strategiskt utspridda i Norrlands största städer. Ett 10-årigt avtal har tecknats med Kyl- och Frysexpressen Nord vilket beräknas generera ett driftsöverskott om cirka 4,8 Mkr. 

– Den nya terminalen kommer att ligga på en strategiskt viktig plats för vårt arbete med att förse hela Norrland med livsmedel. Extra glädjande för oss som är ett norrländskt logistikbolag är att terminalen innebär nya arbetstillfällen. Vi kommer att vara i behov av att rekrytera cirka tio personer, kommenterar Jon Widell, vd på Kyl- och Frysexpressen Nord.

Byggnationen startar i januari 2021, Kyl- och Frysexpressen Nord planerar att flytta in under hösten 2021.
 

– Det här är en investering för en stabil aktör på ett utmärkt logistikläge i anslutning till de varuflöden och transportleder som försörjer Norrland. Projektet stärker Catenas position i landets norra delar ytterligare, kommenterar Tobias Karlsson, Regionchef Stockholm på Catena.