Minskade paketvolymer för Postnord fjärde kvartalet

Postnords paketvolymer minskade med fyra procent fjärde kvartalet 2022 och bolaget 20 miljoner kronor back. “Det minskade resultatet är främst hänförligt till vår svenska verksamhet” kommenterar Postnords koncernchef Annemarie Gardshol.

Postnords nettoomsättning landade på 10,9 miljarder i kvartal 4 2022, en minskning med två procent i fast valuta för jämförbara enheter. Rörelseresultatet (EBIT) landade på – 20 miljoner under kvartal 4 2022 mot +762 miljoner samma kvartal 2021, justerat gick dock bolaget 247 miljoner plus. Paketvolymerna minskade med fyra procent i fjärde kvartalet, brevvolymerna med 13 procent.

“Det minskade resultatet är främst hänförligt till vår svenska verksamhet”, kommenterar Annmarie Gardshol.

Följer konjunkturen

Annmarie Gardshol. Foto Postnord.

I sin kommentar till bokslutet konstaterar Annmarie Gardshol att logistikjätten är cyklisk och följer konjunkturutvecklingen. När konjunkturen går ner måste man därför anpassa verksamheten.

“Vi fortsätter det arbete som har pågått under hela 2022, som inkluderar justeringar i vår kapacitet och vårt terminalnätverk samt avveckling av olönsamma delar av vårt erbjudande. Vi har agerat kraftfullt med prisjusteringar på våra produkter och med drivmedelstillägg på transporter. Vår verksamhet präglas av höga fasta kostnader, vilket gör det utmanande att snabbt anpassa kapaciteten efter volymutvecklingen. Arbetet med att ställa om till en mer flexibel modell är ett prioriterat område som också tar tid.”

Rörelseresultatet för helåret 2022 uppgick till 357 (2 481) miljoner kronor. Justerat rörelseresultat uppgick till 666 (2 260) miljoner kronor.

Stramar åt svenska verksamheten

Postnord har under slutet av året lanserat “en ny affärsorienterad, mer kostnadseffektiv och plattare organisationsstruktur” i den svenska verksamheten, vilket fått som effekt att 200 personer får gå från huvudkontoret i Solna.

Fortsatt klimatomställning

Under 2023 kommer arbetet med att ställa om Postnords transportflotta till hållbara drivmedel att fortsätta.

“Vid årets slut var 60 procent av energin som förbrukas i vår egen fordonsflotta förnybar. För att upprätthålla en hög takt i klimatomställningen har PostNord tecknat ett lån på 1,2 miljarder kronor med Nordiska investeringsbanken (NIB). Lånet löper på tio år och ska användas till att förnya PostNords fordonsflotta. Satsningen väntas resultera i en utsläppsminskning på 20 000 ton per år”, kommenterar Annmarie Gardshol.

“I det fjärde kvartalet har vi fattat beslut om flertalet investeringar i fordon med förnybara drivmedel. I Sverige och Norge kommer vi att investera i ytterligare 382 elfordon av olika storlek från utdelningsbilar till lastbilar samt 75 biogasdrivna lastbilar.”

Utökad satsning på boxar

Postnords forstätter att utveckla sitt paketboxnätverk och hade vid utgången av året drygt 9 000 paketboxar i egen regi i drift runt om i Norden.

“Det är strategiskt viktigt att kunna erbjuda konsumenterna detta högt uppskattade utlämningsalternativ och vi planerar för att expandera vårt nätverk ytterligare” kommenterar Annmarie Gardshol.