Nya villkor för Postnord – leveranserna ska fungera under krig

I veckan har Post- och telestyrelsen (PTS) beslutat om nya tillståndsvillkor för Postnord, som bland annat gäller beredskap för krig, där Postnord ska kunna leverera brev och paket även under kris, och krigsplacera personal.

–  Det här är ett arbete som pågått länge, beslutet råkade bara tajma krigsutbrottet i Ukraina, berättar Emma Maraschin, PTS.

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat om nya tillståndsvillkor för Postnord Group AB, där bolaget ska fortsatt ansvara för den samhällsomfattande posttjänsten. De nya tillståndsvillkoren gäller från 1 april 2022 fram till den 31 mars 2023, därefter väntas PTS vara färdiga med sina nya föreskrifter om utdelning av post och nya allmänna råd vid tillhandahållandet av samhällsomfattande posttjänst.

Posttjänster är en samhällskritisk verksamhet som måste fungera även under krig. Foto: Jessica Gow

Det nya tillståndet innebär bland annat att Postnord ska se till att alla i hela Sverige har en postservice med god kvalitet och till rimliga priser. Kraven gäller också saker som oberoende kvalitetsmätningar, tjänster till äldre och funktionsnedsatta i glesbygd samt blindskriftsförsändelser till synskadade.

Ska stötta totalförsvaret

Villkoren innehåller också nya krav kring verksamhetens beredskapsförmåga, där Postnord ska “upprätta riskanalyser och kontinuitetsplaner för höjd beredskap”, samt planer för att under höjd beredskap kunna ställa personal till förfogande för samverkan med PTS.

– Bakgrunden till de här nya kraven är ett förändrat totalförsvarspolitiskt läge i världen, berättar Emma Maraschin, chef för PTS enhet för postfrågor.

Att publiceringen av de nya föreskrifterna tajmat med krigsutbrottet i Ukraina, är bara en tillfällighet, förtydligar hon.

– Vi har jobbat med att ta fram de här nya villkoren under flera år. Sen råkade det tajma med krigsutbrottet.

Säkra postutdelning även under krig

– Bakgrunden är ett förändrat totalförsvarspolitiskt läge i världen, berättar Emma Maraschin. Foto PTS

Bakgrunden till förändringen är att Regeringen har bedömt att det finns ett behov av en fungerande posthantering av fysiska försändelser, både i fredstid och under höjd beredskap.

– Det system vi har nu är sårbart. Vi behöver se till att det finns en fungerande fysisk utdelning av brev och försändelser under en kris, även om det exempelvis inte finns tillgång till el eller internet, förklarar Emma Maraschin.

Enligt henne finns det också en utbredd okunskap om hur dagens postutdelning fungerar.

– Många tänker att “posten fungerar ju alltid, även om det blir krig”, men så ser det inte ut idag. Postverksamheten är till viss del maskinell och ser inte alls ut som den gjorde för 30 år sedan. Det finns en okunskap om området, och det krävs mer dialog kring hur de här systemen och frågorna ska hanteras.

Många tänker att “posten fungerar ju alltid, även om det blir krig”, men så ser det inte ut idag

Krigsplacerad personal

De nya villkoren innebär också att Postnord ska upprätta en dialog med Totalförsvarets plikt- och prövningsverk om att krigsplacera personal. Det innebär att en viss personalstyrka måste vara dedikerad till att upprätthålla verksamheten även under krig.

– Det handlar framför allt om att det militära försvaret inte kan kalla in personalen under ett eventuellt krig, utan att personal med nyckelfunktioner ska infinna sig hos arbetsgivaren för att upprätthålla en fungerande verksamhet, förklarar Emma Maraschin.

Krigsplacering av personal är vanligt i verksamheter som är samhällskritiska.

– Regeringen har varit tydliga med att det här är en viktig fråga, att totalförsvaret ska byggas upp så att det finns en plan för hur alla olika aktörer ska agera i kris eller krig. Och här spelar posttjänsterna en viktig roll.

Regeringen har varit tydliga med att det här är en viktig fråga, att totalförsvaret ska byggas upp

I mars kommer PTS fatta beslut om tillståndsvillkor för övriga postoperatörer.

Av Hilda Hultén

Läs mer om PTS tillståndsvillkor för Postnord