Ukrainakrig kommer förvärra halvledarbrist

Ukraina och Ryssland är två stora producenter av gaser och ädelmetaller som används i halvledarproduktion, bl a för elfordon. Kriget i Ukraina riskerar att förvärra den globala halvledarbristen samtidigt som priserna på metallerna väntas stiga.

Bristen på halvledare har nu pågått i flera år och aktörer som Bosch har valt att utöka den europeiska produktionen, samtidigt som EU storsatsar på att säkra tillgången till halvledare. Men Rysslands invasion av Ukraina representerar ett nytt hot mot halvledarbristen, enligt Financial Times.

Länderna står nämligen för en stor del av de många gaser och ädelmetaller (neon, palladium, platina, nickel, helium, argon, krypton och xenon) som används vid produktion av chip, smartphones och elfordon. Detta väntas slå hårt särskilt mot fordonsindustrin som redan lider av halvledarbristen.

Tidningen menar att Ukraina är särskilt viktigt då de är världens största producent av gasen neon. Ukraina producerar över 90 procent den neon som används vid produktion av halvledare i USA och 40 procent av den som krypton som används i världen.

När Ryssland invaderade Krimhalvön 2014 steg priserna på neon med åtminstone 600 procent. Sedan dess har många företag försökt diversifiera produktionen och bygga upp lager för krissituationer, men den amerikanska investeringsanalysfirman CFRA har sagt att lagren bara uppskattas räcka i upp till åtta veckor. Sedan lär bristen börja kännas av för industrin.

Ryssland är en stor producent av nickel, litium och kobolt.