Nytändning för Årsta – Bring ny terminaloperatör

Årsta kombiterminal har ett utmärkt läge för citylogistik, men att få ombord konsumentgods på rälsen har hittills gått minst sagt trögt, och bara en bråkdel av kapaciteten utnyttjas. Nu hoppas terminalägaren Jernhusen locka igång fler järnvägspendlar tillsammans med en ny terminaloperatör: Bring Intermodal.

Årsta kombiterminal har kapacitet för 140 000 enheter per år, men idag utnyttjas bara en “bråkdel av kapaciteten” berättar Micael Svensson affärsområdeschef för depåer och kombiterminaler på Jernhusen, som äger terminalen.

Järnvägen har ett oförtjänt dåligt rykte som transportalternativ.

Micael Svensson. Foto Jernhusen.

– I dagsläget går det 1,5 tågset per dag i snitt till och från Årsta. Det är alldeles för lite med tanke på vilken potential som finns i järnvägen. Årsta har ett unikt strategiskt läge som möjliggör distribution till fyra miljoner konsumenter runtom Mälardalen. Vi har kämpat i många år för att mer gods ska flyttas från väg till järnväg.

Den enda fasta pendeln är en som Green Cargo kör för Ikeas räkning mellan Årsta och Jönköping/Torsvik, med sex avgångar per vecka.

– Tidigare fanns det pendlar till andra orter, bland annat borde det verkligen finnas underlag och behov av en pendel till Malmö, säger Micael Svensson.

Statliga Jernhusen äger totalt 148 fastigheter, som kontor, stationsbyggnader och tågverkstäder, och i beståndet finns fem kombiterminaler: Stockholm Årsta, Malmö, Nässjö, Helsingborg och Västerås. Genom åren har bolaget investerat stort i Årsta, bland annat i nya kranar och flera cross dock-terminaler. Men de senaste årens utveckling har inte varit ljus för kombitrafiken.

– Järnvägen har ett oförtjänt dåligt rykte som transportalternativ. Jag är övertygad om att kombitrafiken är ett konkurrenskraftigt alternativ både när det gäller kvalitet och pris, men kunderna tvekar ändå på grund av gamla sanningar om att järnvägen är opålitlig. Idag går massor av gods på tåg från kontinenten till södra Sverige, men där lastas det om till lastbilar. Ska vi nå klimatmålen så måste vi utnyttja järnvägen mer, säger Micael Svensson.

Vid en kombiterminal lyfts gods i container eller trailer mellan järnväg och landsväg för att sedan transporteras vidare till kund. Tågpendlarna går på stamnätet och ofta på natten när persontrafiken är som glesast.

– Man pratar mycket om dålig punktlighet, men en tågpendel från exempelvis Malmö till Stockholm avgår sent på kvällen och är uppe i Årsta vid 02.00 på natten. Om tåget då skulle bli ett par timmar försenat så påverkar inte det leveranserna, eftersom godset ändå inte hämtas förrän vid sex på morgonen.

Bring ny terminaloperatör

Genom åren har Jernhuset haft flera olika operatörer som drivit kombiterminalen, bland dem logistikkonsultbolaget Logent, åkeriet Carrier Transport och de senaste åren har järnvägsbolaget Väte drivit terminalen. Men nu tar alltså Bring Intermodal över terminaldriften:

– Väte har skött driften jättebra under en tid när beläggningen varit dålig . Bring är en annan typ av aktör som kan logistikbranschen och vet hur den fungerar. Jag hoppas att det här samarbetet ska leda till att vi får mer gods på järnvägen och kan utöka antalet tågpendlar till Årsta, säger Micael Svensson.

Bring Intermodal har idag verksamhet i fyra länder och driver i Sverige även kombiterminalen i Torsvik utanför Jönköping. Bolaget omsätter cirka 1 miljard NOK per år och fraktar omkring 122 000 containrar om året, med fokus på intermodala transporter. Terminalerna i Årsta och Torsvik kommer att drivas marknadsneutralt, och vara öppna för alla aktörer som önskar sända gods på tåg – antingen tillsammans med Bring, eller i egen regi. 

– Vi ser att hela branschen går mot att bli mer intermodal, både av miljöskäl men också eftersom det är kostnadseffektivt, kommenterar Björn Swenning, vd för Bring Intermodal i Sverige.

Vill se bredare godsperspektiv

Att Årstaterminalen ligger invid E4 och precis utanför tullarna i ett utmärkt läge för snabb citydistribution gör att terminalen borde vara intressant som distributionsnod för konsumentvaror. Green Cargos “Ikea-pendel” går sedan 2019 sex dagar från Ikeas centrallager i Jönköping och Älmhult till Årsta, varifrån man förser varuhus och lager i Stockholm och Uppsala med omnejd med varor.

– Stockholm är ju en konsumtionsmarknad, så självklart ligger den typen av gods nära till hands. Samtidigt finns det andra sorters gods som borde vara högintressanta att ta på järnväg om de lastas om till trailers eller containers. Ett sådant exempel är byggvaror, inte minst nu när hela Årstafältet ska utvecklas med bostäder. Jag tror vi måste börja tänka i andra banor när det gäller godstyper och varuägare som kan utnyttja järnvägen, avslutar Micael Svensson.

Av Hilda Hultén