Pågen bygger bageri och logistiklokaler i Landskrona

Bagerikoncernen Pågen, vars stoppade utbyggnad i Malmö blev startskottet för debatten om effektbrist i södra Sverige, bygger nu ett nytt bageri i Landskrona i stället. 40 hektar, jämte DSVs terminal, förvärvas av kommunen. Det nya bageriet kommer innebära ett par hundra nya arbetstillfällen. 

Pågen är en familjeägd bagerikoncern med drygt 1 400 anställda som nu planerar att etablera sig i Landskrona. Koncernens fastighetsbolag Xtera förvärvar ett cirka 40 hektar stort markområde öster om Landskrona station för att förlägga sin tillväxt och expansion i Landskrona. På anläggningen kommer det att byggas ett bageri samt lokaler för logistik.   

Anläggningens första etapp beräknas vara klar tidigast 2025. I en andra etapp finns förutsättningar att expandera anläggningen ytterligare. Initialt kommer ett par hundra personer att arbeta i den nya anläggningen.   

– Bageriet i Landskrona blir det största och modernaste i Europa. Vi har haft god tillväxt under flera år och målet med att bygga ett nytt bageri är att möta våra kunders efterfrågan på färskt bröd, och säkra vår leveransförmåga framåt. Vi måste kunna ha möjlighet till tillväxt och expansion även utanför Sveriges gränser, kommenterar Anders Carlsson Jerndal, vd på Pågen.  

– Vi valde Landskrona av flera skäl. Ett är att Landskrona stad har ambitioner och har visat framfötterna när det gäller att underlätta för tillväxt i näringslivet. Ett projekt av den här storleken kräver ett nära samarbete med kommunen. Det utmärkta läget, med närhet till E6:an och mitt i det skånska odlingslandskapet har givetvis också spelat in, kommenterar Anders Carlsson Jerndal.  

– Pågens etablering är ytterligare en i en lång rad företagsetableringar som inneburit att det skapats nära 3 000 nya jobb i Landskronas näringsliv sedan 2010. Fler etableringar av den här storleken lägger grunden för en stark utveckling mot en stad som kan stå på egna ben, kommenterar Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande, Landskrona stad.  

Pågenkoncernens förvärv av mark ska behandlas i kommunstyrelsen den 10 juni och i kommunfullmäktige den 23 juni.