Annika Winsth: “Konsumtionen kommer explodera”

Den ekonomiska kris som pandemin initialt orsakade är ett minne blott, Sveriges största orosmoln framåt är istället kompetens- och energifrågan. Vi är redan i en ny fas där ekonomierna i världen rusar, jag är mer orolig för överhettning nukonstaterade Nordeas chefsekonom Annika Winsth under Catenas konferens Logistiktrender Live i förmiddags.

I takt med att världens länder kommer upp i vaccinationstal så lägger man pandemin och restriktionerna bakom sig. 

– I de länder som kommit längre än Sverige med vaccineringen och där smittspridningen nu går ned, så exploderar konsumtionen nu, inte minst i USA. Vi kan räkna med att svenska kroppar reagerar precis som andra, nu väller det in vaccin i Sverige och det går fort. Så snart vaccineringen når över 70 procent av befolkningen kommer smittspridningen gå ned, och då kommer restriktionerna försvinna. Svenskar har sparat massor av pengar, motsvarande en årskonsumtion  under pandemin, och längtar efter att spendera dem. Ökad konsumtion kommer ju såklart också att påverka logistiken, resonerade Annika Winsth under sitt inledningsanförande på Catenas konferens Logistiktrender Live den 20 maj. 

Hon konstaterar att ekonomin rusar i stort sett i hela världen. 

– Sveriges ekonomi blomstrar och är redan tillbaka på förkrisnivåer. Inköpschefsindex för tjänstesektorn, som är den sektor som drabbats hårdast av pandemin, har redan gått upp till ett värde över 50 procent, där inköpscheferna väntar sig en positiv utveckling framåt. De branscher som krisat under pandemin kommer att studsa tillbaka snabbt, och då kommer sista pusselbiten på plats i ekonomin. Logistiken och exportsektorn är tillbaka sedan länge, världshandeln öppnade upp redan innan förra sommaren. Innan dess såg det riktigt mörkt ut för världsekonomin, men alla förstod snabbt att det var ohållbart att stoppa handeln. 

Världen är inte i någon ekonomisk kris alls längre, menar Annika Winsth, utan i en ny fas där ekonomin rusar.

– Vi får generellt väldigt starka besked från ekonomierna, men när man har så här full fart i ekonomin, blir konsekvensen att priserna rusar, med inflationsrisk som följd. Jag är mest orolig för överhettning nu, eftersom det riskerar att bygga upp kriser och bubblor, som tar lång tid att komma tillbaka från. Jag har aldrig förut sett en så hög risk för inflation som nu. 

Det finns dock tecken på en vändning: 

Kina som var först in och först ut ur krisen har redan börjat strama åt, de pratar inte krispolitik längre utan om långsiktig utveckling, sa Annika Winsth under Logistiktrender Live.

– Kina som var först in och först ut ur krisen har redan börjat strama, de pratar inte krispolitik längre utan om långsiktig utveckling, och USAs centralbank har börjat flagga för att stimulanserna ska bort, och det är väldigt bra. 

Fraktpriserna tillfälligt höga

Frågan om de högafraktpriserna för containerfrakt till sjöss tror hon också är ett tillfälligt problem. 

– När det tog tvärstopp i världehandeln förra våren så hamnade fraktfartygen på fel ställe, där vi fick hopar av fartyg i västa USA, vilket lett till en obalans som ökat priserna. Om det ska vara fyra gånger högre priser på frakt långsiktigt så kommer vi inte kunna producera i andra delar av världen långre, vi kommer behöva välja nya fraktsätt och bygga produktion mer regionelt. Men jag tror att de här prisökningarna är tillfälliga, Maersk har till exempel sagt att de tror att  containerpriserna är tillbaka på en förkrisnivå redan i slutet av året. 

Kompetensbrist oroar – inte arbetslöshet

När det gäller arbetsmarknaden är Annika Winsth mest orolig för kompetensbristen i Sverige, och inte alls för arbetslöshetstalen. 

– Situationen på arbetsmarknaden har målats upp som mörk och svart, men det är viktigt att skilja på olika kategorier av arbetslösa. Korttidsarbetslösheten är lägre nu än den var innan krisen. Det är ju inte alls konstigt att de som blivit arbetslösa på grund av pandemin kommer tillbaka in i arbetslivet först, innan det händer något med kurvorna för de långtidsarbetslösa, arbetsmarknaden imponerar precis lika mycket ekonomin när det gäller snabb återhämtning. Vi har såklart en grupp av människor i samhället som är svåranställda, som kanske helt saknar utbildning eller inte kan språket, men de problemen hade vi även innan pandemin. 

Situationen på arbetsmarknaden har målats upp som mörk och svart, men korttidsarbetslösheten är lägre nu än den var innan krisen.

Det hon är riktigt bekymrad över är bristtalen i statistiken. 

– Det verkligt oroande är bristen på kompetens, företagen i Sverige har svårt att hitta rätt kompetens. Sverige är väl rustat ekonomiska för att ta tillvara de möjligheter som finns framåt, och där är utbildning av befolkningen och att skapa förutsättningar för livslångt lärande tillsammans med näringslivet oerhört viktigt för framtiden. 

Ett annat område som är för lågt prioriterat politiskt är enligt Annika Winsth energifrågan. 

– Jag tänker framförallt på det som händer i norra Sverige nu, som är fantastiskt med nya industrisatsningar och gröna hubbar för stål och batterier. Men det suger upp all ren energi, frågan är då hur vi ska lösa energibehovet även i södra Sverige på sikt, inte minst i Skåne. Energifrågan är alldeles för lågt prioriterad.

Av Hilda Hultén