Ragn-Sells ska återvinna metaller ur aska

Miljöföretaget Ragn-Sells investerar 600 miljoner kronor i en ny anläggning för behandling av flygaska från avfallsförbränning med en ny patenterad teknik. Metoden utvinner kalium och andra värdefulla ämnen ur askan, medan stora mängder miljögifter tas bort ur kretsloppet.

Satsningen är en av de största någonsin inom svensk materialåtervinning, enligt Ragn-Sells.

Bara i Sverige produceras varje år 300 000 ton flygaska när sju miljoner ton avfall energiåtervinns för att ge fjärrvärme och el. Flygaskan, som bildas när rökgaserna renas, är ett farligt avfall med mycket höga halter av miljögifter. Samtidigt innehåller askan värdefulla resurser som kalium, ett viktigt näringsämne för mineralgödsel.

I dag skickar svenska kommuner omkring 150 000 ton flygaska om året till Norge, där den läggs i ett nedlagt kalkbrott på ön Langøya i Oslofjorden. Det innebär att de värdefulla ämnena i askan går till spillo, och inom några år kommer Langøya-brottet dessutom att vara fyllt och stängas. Med tekniken, som Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining tagit fram, kan de värdefulla ämnena i askan i stället tas tillvara.

Mikael Hedström. Foto Ragn-Sells.

– Den här satsningen är en av de största investeringar som gjorts inom cirkulär materialåtervinning i Sverige. Inom tre år har vi kapacitet att ta hand om hälften av all flygaska som energiåtervinning ur avfall ger upphov till i Sverige, säger Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox, i ett pressmeddelande.

Genom Ash2Salt-tekniken utvinns tre salter som kan säljas på råvarumarknaden: kaliumklorid, natriumklorid och kalciumklorid. Kaliumklorid är ett viktigt växtnäringsämne som behövs för gödselproduktion.

Natriumklorid, eller vanligt koksalt, är en viktig råvara för många kemiindustrier och kalciumklorid kan exempelvis användas för halk- och dammbekämpning på vägar.

Anläggningen byggs på Ragn-Sells kretsloppsanläggning Högbytorp i Bro utanför Stockholm. Byggstart är planerad till mitten av april och byggtiden beräknas till omkring två år.