Regeringen skyndar på fyrspårig järnväg på Ostkustbanan

Regeringen har beslutat att skynda på utbyggnaden av fyra spår på Ostkustbanan mellan Uppsala och länsgränsen till Stockholm i den kommande nationella planen för transportinfrastruktur. Satsningen ligger på nästan 10 miljarder kronor.

Regeringen satsar nästan 10 miljarder kronor på att bygga ytterligare två järnvägsspår på Ostkustbanan mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm. Satsningen innebär 7,5 miljarder kronor mer än vad Trafikverket har föreslagit och gör att utbyggnaden kan genomföras tidigare än beräknat.

Det aktuella projektet fanns med även i den nationella planen för infrastruktur åren 2018-2029, men regeringen väljer nu att prioritera utbyggnaden av kapacitet och robusthet på Ostkustbanan.

Trafikverket har också beslutat att 2 miljarder kronor ska gå till spårväg i södra Uppsala.

Hela den nya nationella planen för transportinfrastruktur för perioden 2022-2033 presenteras senare i juni.