RISE förvärvar SSPA

RISE förstärker den maritima delen och förvärvar nu SSPA från Chalmersstiftelsen. SSPA verkar, precis som RISE, i gränssnitten mellan forskning och näringsliv och arbetar bland annat med konceptutveckling och verifiering av prestanda för marina farkoster.   

SSPA, ursprungligen Statens Skeppsprovningsanstalt, grundades 1940 och har cirka 90 anställda med en årlig omsättning på drygt 100 miljoner kronor. Köpeavtalet med stiftelsen Chalmers tekniska högskola är påskrivet och överlåtelsen kommer att ske i juni 2021.

Pia Sandvik. Foto RISE

– SSPA bedriver internationellt erkänd maritim forskning med hög kvalitet och blir en strategisk viktig förstärkning av RISE befintliga maritima verksamhet, säger RISE vd Pia Sandvik i ett pressmeddelande. 

RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut med omkring 2 800 medarbetare, som driver och stöder alla typer av innovationsprocesser med ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier. SSPA kommer att ingå i RISE division för Säkerhet och transport. RISE har genomfört ett flertal förvärv sedan starten 2016, och liksom vid tidigare förvärv kommer ett projekt att startas för att hantera integrationen.

–  RISE är ett starkt varumärke och en större organisation med många upparbetade kontakter på områden som är intressanta för oss. Vi ser fram emot att tillsammans utveckla nya affärsmöjligheter i den växande maritima sektorn, kommenterar SSPAs vd Stefan Eliasson

Enligt Chalmers rektor Stefan Bengtsson vill Chalmersstiftelsen genom försäljningen fokusera starkare på högskolans kärnverksamhet och samtidigt skapa bästa möjliga förutsättningar framåt för SSPA:
– RISE organisation arbetar på ett sätt som har stora likheter med SSPA, med en kombination av offentliga och kommersiella forsknings- och utvecklingsuppdrag, och har kompetens och kunder som matchar SSPA på ett bra sätt, avslutar han.

https://news.cision.com/se/rise/r/rise-forvarvar-sspa,c3333182