SBB installerar digitala lås i 1 600 fastigheter

Finska Iloq levererar ett batterilöst digitalt låssystem till fastighetsbolaget SBB, vilket förenklar bl a för bud- och blåljuspersonal. Systemet styrs centralt och en nyckel kan aktiveras eller inaktiveras inom ett par minuter.

Fastighetsbolaget SBB byter ut runt 50 olika mekaniska låssystem mot ett centraliserat digitalt låssystem. Det nya systemet underlättar för bland annat bud-, blåljus och fastighetspersonal samtidigt som det ökar säkerheten för hyresgästerna. Nycklarna kan aktiveras och inaktiveras i princip omedelbart.

– Förenklingen av nyckelhanteringen är slående med denna digitala lösning. En förlorad nyckel, oavsett om det handlar om en enskild hyresgäst eller en huvudnyckel, är inte längre ett problem. Det är fråga om minuter för att spärra nyckeln från hela systemet och att skapa en ny. Det innebär också stora kostnadsbesparingar över systemets livslängd att slippa byta låscylindrar. Vi kan även aktivera nycklarna i blåljuspersonalens fordon så fort ett larm går till SOS, kommenterar Jan Kans på SBB.

Lösningen som levereras av finska Iloq är batterifri vilket innebär en miljöbesparing mot batteribaserade system. Rörelsen när nyckeln sätts i låset genererar den energi som behövs vid öppnandet.

– SBB är en fantastiskt rolig kund med tanke på hur spritt beståndet är. Här blir det snabbt tydligt hur våra system kommer till sin rätt, såväl vad gäller enkelhet i hanteringen som ekonomiskt, kommenterar Juha Suontausta på Iloq i Sverige.

Processen med att byta mot det nya systemet beräknas ta ett par år.