Så skapas framtidens smarta lager

Lundaforskarna Joakim Kembro och Andreas Norrmans nypublicerade forskning om transformationen från manuella till smarta lager prisades med Best paper Reward vid NOFOMA 2021. 

– Många svenska handlare har kommit en bra bit när det gäller automatisering, men när det gäller digitalisering har de kommit ganska kort, konstaterar Andreas Norrman. 

NOFOMA är en nordisk logistikforskningskonferens som arrangeras årligen, och den trettiotredje upplagan av konferensen arrangerades digitalt den 28–30 september 2021. Konferensen skulle ha gått av stapeln i Reykjavik, men Islands universitet fick istället bli värd för årets konferens, den 8–10 juni i år.

Under konferensen i Reykjavik kunde också prisutdelningen för bästa forskningsartikel 2021 hållas, ett pris som omkring 150 forskarlag årligen slåss om. I år kammades priset hem av de svenska forskarna Andreas Norrman och Joakim Kembro, professor och universitetslektor i teknisk logistik vid Lunds universitet. 

Andreas Norrman. Foto Lunds Universitet

Artikeln som prisas har titeln The transformation from manual to smart warehousing: an exploratory study with Swedish retailers och publicerades så sent som i förra veckan i tidskriften The International Journal of Logistics Management. 

– Det känns jätteroligt och inspirerande att få den här utmärkelsen för vår forskning. Sen var det kul att äntligen få ta emot priset, eftersom den fysiska konferensen förra året ställdes in, och därmed även prisutdelningen, säger Andreas Norrman. 

Automation mer utvecklat än digitalisering

För att möta de ökande kundkraven om korta ledtider, flexibilitet och valbahet i leveranser och returer, gör retailers stora investeringar i teknologi och lagerauotomation. I sin forskning har Kembro och Norrman tittat på hur 50 svenska retailers inom olika segment tar sig an transformationen mot smarta lager. 

Joakim Kembro, medförfattare till studien. Foto Hilda Hultén.

– Det är en spännande studie vi gjort om de olika vägar som svenska handlare tar för att skapa framtidens smarta lager. Vi kunde bland annat konstatera att många kommit ganska långt när det gäller automatisering av lagerprocesserna, men när det gäller digitalisering och konnektivitet, t ex att utnyttja AI eller att koppla upp sina processer med 5G – det man brukar kalla för industri 4.0 – så har de flesta kommit väldigt kort, konstaterar Andreas Norrman. 

Framtidens smarta lager kommer att behöva bli autonoma, digitala och uppkopplade för att möta kraven på effektivitet, flexibilitet och snabbhet, men enligt studien kommer retailers att ta olika vägar för att nå dit. 

– Vi kunde till exempel se att traditionella handlare tenderar att fokusera på och investera stort i automationslösningar, medan e-handelsföretagen fokuserar på IT-teknologi och digitalisering i första hand, vilket i och för sig kanske inte är så konstigt. Sen verkar det som att det kommer att ske en hel del när det gäller utveckling de närmaste fem åren, om man får tro det handlarna själva säger, berättar Andreas Norrman. 

Studien visade också att många av aktörerna som planerar för attt skapa smarta lager är sådana som inte är i framkant tekniskt idag. 


Läs studien om smarta lager här

Av Hilda Hultén