Så vände Adlibris förlustvågen

Adlibris satsning på att bredda produktutbudet mot flera olika kategorier gjorde bl a att företagets leveransförmåga blev lidande, vilket ledde till två år av förluster. 2019 gjordes en satsning för att renodla verksamheten och idag har siffrorna vänt.

Under åren 2015 till 2017 såg Adlibris en möjlighet i den växande e-handeln och genomförde en omställning för att bredda verksamheten mot flera andra produktkategorier än deras ursprungliga produkt: boken. Även om e-handeln växte även inom dessa produktkategorier var inte företagets verksamhet uppbyggd för att hantera produkterna, vilket ledde till rekordförluster. I det senaste avsnittet av podden Ehandelstrender Etalk berättar Jonas Karlén, vd för Adlibris, vad som hände:

Jonas Karlén tillträdde som vd för Adlibrisgruppen i november 2019. Foto Juliana Wiklund.

– Det var inget fel egentligen i den konsumentinsikten, man såg att det kommer växa inom e-handeln inom flera andra produktkategorier. Det som däremot inte funkade var kopplingen till vår möjlighet att faktiskt kunna leverera inom de här nya produktkategorierna. Det är väldigt stor skillnad mellan att skicka ett stort gosedjur som är en kubikmeter jämfört med en bok som är platt och tunn, säger Jonas Karlén, vd för Adlibris,.

Med så olika produktkategorier blir även lagerhållning, optimering och packning mer komplex. Dessutom låg de olika varumärken på flera olika plattformar. Det gjorde att leveransförmågan blev lidande och till slut kunde de inte ens leverera böcker, företagets kärnprodukt, på ett tillförlitligt sätt.

– Vi hade två dåliga avslutningar 2017 och 2018 då vi inte i tillräcklig mån kunde leverera det som kunden efterfrågade, ens på boksidan.

Därför fattades i början av 2019 beslutet att ta ett krafttag för att renodla verksamheten. Nu fokuserar de primärt på böcker och företagets eget varumärke. Fokuset på att göra färre saker bra har redan fått ordning både på leveransförmågan och vänt förlustsiffrorna till vinst.

– Vi tog ett antal jobbiga men nödvändiga beslut i början av 2019 som har visat sig vara helt riktiga och som gör att vi kunde leverera den ökade volymen under pandemin. Jag tror inte vi hade klarat det om vi hade haft alla dessa olika varianter uppe. Och vi kunde verkligen se till att vi faktiskt vände mycket snabbare än vi hade trott vi skulle göra.

Av Emanuel Lehtonen