Sandahls möblerar om i koncernledningen

Logistikkoncernen Sandahls växlar upp inom huvudområdena Logistik och Entreprenad, inte minst för att uppnå sina hållbarhetsmål. Bland annat tillträder Mattias Svensson den nya rollen som koncernens hållbarhetschef, och Thord Sandahl kliver av vd-stolen.

Sandahlskoncernen möblerar om i ledningen för att stärka positionerna inom sina två huvudområden Logistik och Entreprenad samt inom hållbarhetsarbetet. De har ambitionen att nå kraven på minskning av fossila bränslen redan till 2025, istället för lagstadgade 2030, och att uppnå de lagstadgade målen till 2045 redan 2030.

Thord Sandahl, nuvarande vd och koncernchef. Foto Sandahls

“Glädjande nog verkar marknaden både uppfatta och uppskatta våra ambitioner. För närvarande upplever vi ett markant ökat intresse för hela vårt produktutbud. Vår prognos för helåret 2021 pekar mot en total omsättning väl i nivå med tidigare år, och ett resultat som blir ett av de bättre i koncernens historia”, skriver bolagets nuvarande vd och koncernchef Thord Sandahl i ett pressmeddelande.

Nu genomför de en organisationsförändring där de förnyar ledarskapet och höjer kompetensen för att möta marknadens förväntningar.

  • Joakim Hansson tillträdde som vd i Sandahls Entreprenad den 6/12 2021.
  • Mikael Ingesson tillträder som vd i Sandahls Goods & Parcel den 24/1 2022.
  • Magnus Nilsson, nuvarande vd för Goods & Parcel, tillträder som vd i moderbolaget samt koncernchef den 24/1 2022.
  • Mattias Svensson, nuvarande vd i Sandahls Entreprenad, tillträdde en nyinrättad tjänst som koncernens hållbarhetschef den 6/12 2021.

“Själv kommer jag då alla rekryteringarna är på plats, helt att ägna mig åt styrelsearbete i koncernens bolag. Med denna kraftsamling kan vi nu tillsammans utveckla Sandahls till Sveriges ledande fossilfria transportkoncern”, skriver Thord Sandahl.