Hemleverans: fungerar sämst för de som behöver det mest

Pandemin har avslöjat stora skillnader i tillgången till hemleveranstjänster i Sverige, visar ny forskning från Chalmers. Hemleveranserna har fungerat sämst där de behövs som bäst – för äldre på landsbygden. Samtidigt har täckningen ökat rejält under pandemins första år.

Ivan Sanchez-Diaz, docent vid Chalmers. Foto Chalmers

Enligt ny forskning från Chalmers skiftar tillgången på digitala hemleveranstjänster av olika typer av varor, apoteksprodukter och mat. Pandemin har visat att hemleveranserna fungerar sämst där de behövs som bäst, som för äldre personer bosatta på landsbygden.

Studien har letts av docent Ivan Sanchez-Diaz, docent Ceren Altuntas Vural och professor Árni Halldórsson vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers.

– Transportpolitiken har som funktionsmål att ge alla en grundläggande tillgänglighet. Men det syns tydligt i vår forskning att digitala hemleveranstjänster har utformats för homogena marknadssegment – som unga stadsbor med medelhög till hög inkomst, kommenterar docent Ivan Sanchez-Diaz i ett pressmeddelande från Chalmers.

Forskningen har genomförts som en fallstudie i Västra Götalandsregionen där geografiska områden kopplats ihop med demografiska indikatorer (ålder, medborgarskap, utbildningsnivå och inkomst) hos befolkningen. Studien undersökte två tidsperioder: pandemins första våg under våren 2020 och den tredje vågen i april 2021.

Data från den andra vågen 2021 visar att hemleveransernas täckning förbättrats, vilket forskarna tror beror på lärdomar från pandemin. Förändringarna var störst för apotekstjänster som gick från 62 procents täckning i hemleveranser till 99 procent. Mat gick från ca 40 procent till 60 procents täckning. När det gäller paket växte små logistikaktörer avsevärt i omfattning av sina hemleveranstjänster.

Studien visar att täckningen på landsbygden har blivit avsevärt bättre under pandemin. Foto Chalmers tekniska högskola

– Den här studien visar på nödvändigheten av en inkluderande utformning av tjänsterna. Logistiktjänsteleverantörer och företag som vill tillhandahålla hemleveranstjänster till sina kunder ska inte tro att det finns en lösning som passar för alla. De måste öka fokus på social hållbarhet, och se till att tjänsterna utformas på ett sätt som möjliggör tillgänglighet till varor även där vissa kundgruppers sociala status eller placering leder till marknadsmässiga nackdelar, kommenterar Árni Halldórsson, professor på Chalmers.

Lärdomar för företag och samhälle

Forskarna vill skicka med några viktiga lärdomar från pandemin som kan hjälpa företag att designa mer inkluderande tjänster:

  • Att erbjuda icke-digitala alternativ för betalning eftersom inte alla har Bank-ID.
  • Leveranser till utlämningsställen, även om de är effektivare och miljömässigt hållbara, kan vara en utmaning för personer med begränsad rörlighet eller när det finns risk för smitta, så denna lösning är inte alltid tillräcklig för att ge bra tillgång.
  • Återförsäljare och apotek bör samordna sig med olika logistikföretag för att hitta sätt att nå alla kunder hemma på ett kostnadseffektivt sätt.
  • När förhållandena inte tillåter en kostnadseffektiv hemleveranstjänst bör det finnas en offentlig eller social