Sandahls Goods & Parcel blir Sandahls Logistik

Sandahls Goods & Parcel byter namn till Sandahls Logistik. Anledningen är det koncerngemensamma fokuset på hållbarhet. “Vi anser att Sandahls Logistik är ett namn i tiden, som visar att vi är på rätt väg. Långsiktigt hållbara transportlösningar bygger på effektiv logistik, och vårt nya namn är en tydlig markör för detta” förklarar Mikael Ingesson vd för Sandahls Logistik.

Sandahls öppnar kombiterminal i Västerås

Sandahls med dotterbolaget Reailrail ser en utökad efterfrågan på transporter med järnväg, och nu tar man över den vilande kombiterminalen i Västerås, som Jernhusen äger. – Det är kundernas efterfrågan att kunna producera mer hållbart som är grunden, och där är transporterna en del, säger Mikael Ingesson, vd för Sandahls Goods and Parcel.