Sandahls öppnar kombiterminal i Västerås

Sandahls med dotterbolaget Reailrail ser en utökad efterfrågan på transporter med järnväg, och nu tar man över den vilande kombiterminalen i Västerås, som Jernhusen äger. – Det är kundernas efterfrågan att kunna producera mer hållbart som är grunden, och där är transporterna en del, säger Mikael Ingesson, vd för Sandahls Goods and Parcel.

I februari startade Sandahls dotterbolag Realrail en ny tågpendel mellan Umeå och Västerås, och nu blir Sandahls ny operatör av Västerås vilande kombiterminal, som inte varit i drift på några år. Kombiterminalen ägs av Jernhusen, och senaste operatör var Västerås Hamn.

– Den har vad jag vet inte använts för kombiverksamhet på 5–10 år, utan fungerat som uppställningsplats för åkerier med mera. Sandahls var med i en dialog där man enades om att vi framöver skulle driva kombiterminalen, berättar Mikael Ingesson, vd på Sandahls Goods and Parcel sedan i slutet av januari.

Nu ska kombiterminalen i Västerås bli ett centralt nav i Sandahls satsning på att bygga en sammanhängande och hållbar logistikstruktur mellan norra och södra Sverige. I kombiterminalen överförs godset från lastbil till Sandahls egna tåg, för vidare transport till Umeå och Luleå. Och omvänt.

– First och last mile kommer gå på hjul och resten på tåg, säger Mikael Ingesson.

Sandahls driver kombiterminalen i Västerås helt med egna produktionsresurser. Anläggningen omfattar 4000 kvm och har nödvändig infrastruktur för effektiv godshantering mellan de olika transportslagen, bland annat reach stackers och truckar. Med avgångar 5 dagar i veckan på egen tidtabell kan varuägare nu dra nytta av järnvägens kapacitet i kombination med lastbilarnas flexibilitet och precision.

– Det är kundernas efterfrågan att kunna producera mer hållbart som ligger bakom den här satsningen, säger Mikael Ingesson.

Utöver den nya linjen Umeå–Västerås, som startade i december 2021, driver Realrail sedan tidigare linjerna Umeå-Nässjö, Umeå-Helsingborg och Umeå-Göteborg tur och retur fem dagar i veckan, och för inte längesedan investerade Realrail i sju nya lok, som kommer användas i den egna verksamheten.

Av Klara Eriksson