SCA och St1 gör gemensam satsning på biodrivmedel

Skogsbolaget SCA och energikoncernen St1 startar ett gemensamt bolag för att producera och sälja biodrivmedel. Bolagen äger halva bolaget vardera, SCA investerar 600 miljoner kronor och kommer leverera tallolja för produktionen.

Det nya bolaget kommer äga 50 procent av St1 Gothenburg Biorefinery, som just nu investerar i ett nytt bioraffinaderi i St1s raffinaderiområde i Göteborg. Den nya anläggningen kommer ha kapacitet för 200 000 ton flytande biobränsle och planeras tas i drift under andra kvartalet 2023. Den totala investeringskostnaden beräknas bli 2,5 miljarder kronor.

– Partnerskapet med SCA är ett nyckelelement i genomförandet av vårt investeringsprogram för förnybara bränslen och det säkerställer tillgången till råvara för att möta de ambitiösa nordiska klimatmålen för 2030, kommenterar Henrikki Talvitie, vd för St1 Nordic Oy.

Produktionen i det nya bioraffinaderiet ska kunna skifta mellan en optimerad produktion av HVO-diesel och biojetbränsle. Det är designat för att kunna använda tallolja som råvara. Talloljan, en biprodukt från produktionen av kemisk pappersmassa, levereras från SCAs bruk i Östrand, Obbola och Munksund. Anläggningen kommer även kunna använda ett spektrum av andra råvaror.

– I linje med den långsiktiga strategi vi kommunicerat, så går vi nu med vårt gemensamma bolag med St1 från att endast vara leverantör av tallolja till kemi- och bränsleindustrin till att bli verksamma i förädlingen av våra förnybara råvaror, kommenterar Ulf Larsson, vd och koncernchef för SCA.

St1 blir också delägare i SCA Östrand Biorefinery, ett raffinaderiprojekt som nyligen fått miljötillstånd för produktion av 300 000 ton biodrivmedel baserade på svartlut och på fast biomassa. Raffinaderiet i Östrand är ett utvecklingsprojekt.