Skandiaporten får grönt ljus från EU

EU-kommissionen har godkänt att projektet Skandiaporten, en fördjupning av farleden in till Göteborgs hamn, följer reglerna för statsstöd. Projektet har försenats av långa handläggningstider, men nu när det statliga stödet godkänts kan projektet dra igång igen.

Det är Sjöfartstidningen som rapporterar att EU-kommissionen kommit med det efterlängtade beslutet att Skandiaporten följer reglerna för statsstöd. Projektet delfinansieras av Göteborgs hamn och svenska staten, men EUs godkännande av statsstödet har legat för behandling under längre tid. Den totala budgeten för projektet uppges vara 4,3 miljarder kronor.

– Det var ett positivt besked som vi har väntat på under en ganska lång tid. Nu kan vi påbörja kajförstärkningen, och vi har tagit de steg som behövs för att få i gång entreprenaden, säger projektledaren på Göteborgs hamn Jan Andersson till Sjöfartstidningen.

Projektet ska fördjupa farleden i ett nästan fem km långt område och muddra ca 11 miljoner kubikmeter. Åtgärderna ska öka maxdjupet för fartygs djupgående från 13,5 till 16,5-17,5 meter. Därtill behöver vändytan utanför containerterminalen breddas. Kaj och terminalytor behöver också förstärkas när hamnbassängen fördjupas med upp till 7 meter för att kunna hantera två större fartyg samtidigt.

Göteborgs Hamn genomför kajförstärkningen och fördjupningen av hamnbassängen. Sjöfartsverket sköter fördjupningen av farleden och flytt av muddermassorna.