Slättö och Stadiums ägarfamilj satsar på logistikcentrum i Norrköping

Slättö Förvaltning och Ulf och Bo Eklöf Invest AB planerar att i ett JV utveckla ett nytt logistikcentrum på Herstadberg, strax norr om Norrköping. Projektet genomförs genom Evolv Fastigheter som är Slättös varumärke inom logistikfastigheter och verksamhetslokaler. Stadium blir projektets ankarhyresgäst med en förhyrning om cirka 53 000 kvadratmeter.

Det gemensamägda bolaget, Slättö Eklöf Invest AB, har förvärvat drygt 467 000 kvadratmeter mark längs E4 strax norr om centrala Norrköping med ambition att möjliggöra byggnation av drygt 300 000 kvadratmeter lokaler för logistik och lättindustri.

I samarbete med Norrköpings kommun har detaljplanearbete påbörjats för projektets första etapp vilken omfattar Stadiums nya logistikcentrum om cirka 53 000 kvadratmeter, som delvis avses uppföras med ett robotiserat höglager med 34 meters byggnadshöjd, och beräknas stå färdigt under 2024.

– Det känns bra att äntligen få komma igång med detaljplanearbetet. Det är planer som kommer att löpa under många år, men det första som kommer ske är att vi bygger ett nytt Stadiumlager på cirka 53 000 kvadratmeter. Vi behöver det för vår outlet och Stadium online, säger Ulf Eklöf, majoritetsägare i Eklöf Invest och vice styrelseordförande i Stadium till Folkbladet.

I jämförelse med nuvarande Stadiumlager är det 10 000 kvadratmeter större och framför allt högre.

– Dagens lager är tolv meter högt, det lager vi bygger blir 20 respektive 34 meter högt. Det beror på att vi robotiserar hela onlinelagringen, fortsätter han.

Herstadberg Logistics Hub kommer enbart för Stadiums del att innebära 200 nya arbetstillfällen och för hela etableringen initialt upp emot 500 nya jobb i Norrköping, enligt Eklöf.

– Vi tycker det skall bli väldigt roligt att under de närmaste åren tillsammans med Slättö få jobba med att utveckla Herstadberg Logistics Hub. Johan Karlsson, som kommer från Norrköping, känner vi sedan många år tillbaka. Johan är en otroligt duktig fastighetsutvecklare och vi skall tillsammans stärka Norrköpings position ytterligare som det klart mest spännande logistiknavet i Sverige, kommenterar Ulf Eklöf.

Investering på 4 miljarder

Sammantaget över tid beräknas investeringen uppgå till cirka 4 miljarder kronor och ge upphov till över 2 000 nya arbetstillfällen i Norrköping, vilket gör etableringen till en av de största satsningarna i regionen under kommande år.

– Norrköping är en av våra prioriterade marknader i Norden där Slättö inom ramen för redan beslutade och pågående affärer samlat planerar att investera över 10 miljarder kronor i bostäder och i kommersiella fastigheter under det kommande decenniet, kommenterar Johan Karlsson, grundare och vd för Slättö.

– Genom Evolv Fastigheter har vi utvecklat en spetskompetens inom logistik- och verksamhetslokaler och det känns fantastiskt roligt att få förtroende att arbeta tillsammans med Eklöf Invest och Stadium som är en av regionens största och viktigaste arbetsgivare. Bröderna Eklöf är förebilder för mig och min bror i vårt företagande, fortsätter han.

Stort intresse för Norrköping

Höga ambitioner inom hållbarhetsområdet präglar hela projektet, såväl avseende utbyggnaden av området som den framtida driften. För att säkerställa spetskompetens inom hållbar arkitektur, byggnation, digitalisering och drift skapas en gemensam arbetsgrupp med representanter från Slättö, Eklöf Invest, Stadium, Norrköpings kommun, arkitekter samt en rad ledande experter på området.

– Intresset att investera i Norrköping är otroligt stort just nu, inte minst kopplat till etableringar inom områdena hållbarhet och logistik. Att två för Norrköping så viktiga aktörer som Slättö och Eklöf Invest nu storsatsar är otroligt glädjande och viktigt för kommunen. Självklart för jobbens skull och det är särskilt spännande att de gör det med ett så tydligt fokus på hållbarhet, vilket är helt avgörande för framtiden, avslutar Olle Vikmång, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping.

Stadium, med huvudkontor i Norrköping, är Nordens ledande aktör inom sportmode och träningsutrustning med etablering i Sverige, Finland och Norge. Verksamhetsåret 2020/2021 redovisade koncernen en omsättning om drygt 7 miljarder kronor och en tillväxt om 14 procent jämfört med föregående år.