SLP köper ITS lager i Hallsberg


SLP, Swedish Logistic Property, har gjort sitt första förvärv i Mälardalen, genom att köpa två logistikfastigheter på totalt 20 000 kvm i Hallsberg av NA Fastigheter Invest.

Fastigheterna är belägna i terminalområdet i Hallsberg och är fullt uthyrda till logistikföretaget ITS Logistikpartner på cirka 6 år. ITS är en fullservicepartner inom logistik och erbjuder bland annat tullhantering.
Transaktionen görs i bolagsform och fastigheterna har tillträtts av SLP idag, den 1 februari. Säljare är NA Fastigheter Invest.
– Mälardalen är en av Sveriges främsta logistikregioner och det är ett naturligt steg för SLP att etablera sig där. De två aktuella fastigheterna är moderna och ändamålsenliga med en stabil och långsiktig hyresgäst. De är därför ett bra första steg för oss när vi etablerar oss i Mälardalen och vår ambition är nu att fortsätta växa i regionen, kommenterar SLPs vd Peter Strand.
Efter förvärvet har SLP ca 430 000 kvm logistikyta i sitt fastighetsbestånd.