Norrköpings nya godslänk Kardonbanan i drift

På måndagen fick Sverige en ny godsjärnväg – Kardonbanan mellan Norrköpings hamn och Södra stambanan. “Vi hoppas att det här blir ett lyft för vår kommun och vår region” sa Karin Jonsson (C), kommunalråd och ordförande för tekniska nämnden i Norrköpings kommun vid invigningen.

Kardonbanan är en ny, sju kilometer lång, godsjärnväg mellan Södra stambanan vid Åby, norr om Norrköping, till Norrköpings hamn på Händelö. På måndagen anlände det första elloket till Norrköpings hamn, och invigningen firades digitalt med medverkande från Norrköpings kommun, regionen, Trafikverket och Norrköpings hamn.

Ola Hjertström. Foto Norrköpings Hamn.

– Vi är givetvis jätteglada, det tar lång tid att bygga infrastruktur och nu är projektet i mål, sa Norrköpings Hamns marknadschef Ola Hjertström.

– För oss är det här en ansvarsfull möjlighet att växla upp arbetet: Är det några som är glada idag är det transportköparna: regionens näringsliv, industri, importörer och så vidare. Hållbarhetsfrågan jobbar man väldigt mycket med idag och det här är en möjliggörare – och nu är gäller det att vi och andra aktörer kan skapa de värden som Kardonbanan och hela infrastrukturen skapar – Kardonbanan är ju en länk i något större, sa Ola Hjertström och pekade på att även hamnen byggs ut.

Karta: Trafikverket.

Den elektrifierade järnvägslänken kommer att effektivisera hanteringen av gods och öka andelen gods som fraktas på järnväg. I anslutning till Kardonbanan planeras även en ny godsbangård på Malmölandet, där bl a Rustas lager ligger, norr om Händelö. Den gamla godsbangården låg centralt i Norrköping, och där ska i stället staden kunna växa.

På Händelö och Malmölandet finns gott om industrier och lagerverksamheter. Andra infrastukturinvesteringar kompletterar Kardonbanan, t ex investeras en miljard SEK i Norrköpings hamns, som byggs ut just nu.

I samband med att den nya järnvägsanslutningen byggs ut bygger Norrköpings kommun om vägsystemet på Malmölandet. Förutom nya bilvägar byggs nya cykelvägar som gör det säkrare att cykla till och från arbetsplatserna på Händelö och Malmölandet. 

Utbyggnaden av Kardonbanan möjliggör även att bygget av Ostlänken – den första delen i det framtida höghastighetsnätet mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö, då den skulle passerat gamla industrispår till hamnen.

Av Klara Eriksson