SLP köper och hyr ut Vaggerydslager

SLP köper fastigheten Vaggeryd Bildhuggaren 1. På fastigheten finns 15 000 kvm uthyrningsbar yta, som SLP nu fyller genom en uthyrning till möbeltillverkaren Strömslunds.

Fastigheten har en total uthyrningsbar yta om cirka 15 000 kvm, med potentiell möjlighet till ytterligare byggnation inom fastigheten. Förutom ett par mindre uthyrningar till Trafikverket och Kinnarps är fastigheten för närvarande tomställd.

– Vi förvärvar en fastighet som har ett fantastiskt logistikläge direkt invid E4:an, men som under en tid  har dragits med stora vakanser. Vi är därför mycket glada över att kunna teckna ett nytt långt hyresavtal med Strömslunds, vilket medför att samtliga ytor inom fastigheten nu är uthyrda, kommenterar SLPs vd Peter Strand.

Fastigheten är lokaliserad direkt invid E4:n mellan Värnamo och Jönköping och har tillträtts av SLP.

SLP, som grundades 2019, har genom en rad förvärv vuxit till en av Sveriges största logistikfastighetsbolag, med idag drygt 510 000 kvm logistikfastighetsyta i portföljen.