Specialwell och Boxon Production blir Boxes & Labels


Specialwell AB och Boxon Production AB (tidigare Beab Etikettsystem AB) går samman för att bilda den nya konstellationen Boxes & Labels. “Vi kommer därmed att kunna erbjuda kundunika lösningar på såväl förpacknings- som etikettsidan” kommenterar Dennis Artursson, som blir vd för Boxes & Labels.

Boxon Production grundades år 1977 av Bosse Andersson och erbjuder förutom etiketter också kundunika lösningar för olika typer av etikettsystem och programvaror för etikettframställning. Bolaget har 35 anställda och omsatte 70 miljoner kronor 2021, med med kontor och produktion i Borås.

Specialwell grundades år 1999 och företagets specialitet är att tillverka kundanpassade förpackningar åt framför allt den svenska möbelindustrin. Både kontor och produktion finns i Olsfors. Specialwell har ca 30 anställda och omsättningen år 2021 uppgick till 65 miljoner SEK.

Nu slår de båda bolagen samman påsarna:
– Kombinationen av att inte bara äga hela kompetenskedjan inom såväl förpackningar som märkning, utan även kunna erbjuda systemlösningar på etikettsidan, är något som vi faktiskt är helt ensamma om, säger Dennis Artursson, i pressmeddelandet.

Dennis Artursson. Foto Boxes & Labels.

Dubblar produktionsytan

En vital del i satsningen är framtagandet av en ny, digital plattform där kunderna själva ska kunna vara delaktiga i utformningen av både förpackningar och etiketter. Dessutom utökar man produktionen: produktionsytan vid anläggningen i Olsfors håller just nu på att fördubblas – från dagens 4 000 kvadratmeter till 8 000 kvadratmeter. Samtidigt förnyas maskinparken på wellpappsidan för 12 miljoner kronor. Utöver det finns även planer på att komplettera det nuvarande erbjudandet med nya områden som till exempel kit-packning och förpackningar för farligt gods.
– Vi kommer också att göra motsvarande satsning på etikettsidan i vår anläggning i Borås, förklarar Dennis Artursson.


Starkare tillsammans
Det nya bolaget kommer få betydligt bättre resurser inom de viktiga områdena IT, konstruktion,
design, sälj och marknad. I och med sammanslagningen fördubblas till exempel försäljningsorganisationen.

Ägartrion bakom Boxes & Labels utgörs av Dennis Artursson och Karl-Olof Järnfors samt
Boxon Group AB och trots att bläcket knappt har hunnit att torka på avtalet, sonderar Boxes & Labels redan marknaden i syfte att hitta intressanta företag att förvärva:
– Vi har en uttalad vision om att vi vill befinna oss i framkant i vår specifika bransch och har därför en ytterst medveten strategi när det gäller att ständigt stärka både vårt erbjudande och vår marknadsposition, avslutar Dennis Artursson.

Bolagen går samman från och med den 31 mars 2022.