Speed förvärvar Scandi Terminal

TPL-aktören Speed Group har skrivit avtal om förvärv av Profuras dotterbolag, Scandi Terminal. Genom affären kan Speed lägga till en nischlösning för bulkprodukter till sina tjänster.

TPL-aktören Speed tecknar avtal med Profura Gruppen om förvärv av dotterbolaget Scandi Terminal. Affären utvidgar Speeds kunderbjudande genom att lägga lager, transport och ompackning av bulkprodukter till portföljen.

Från vänster: Per Jonasson Speed, Jesper Andersson Speed, Bernt Ivarsson Profura Gruppen, Mats Johnson Speed, Daniel Månsson Profura Gruppen, Andreas Arnewik Företagsförmedlingen. Foto Speed Group.

– Vi har en uttalad förvärvsstrategi där fokus ligger på lönsamma bolag som kan tillföra för oss nya tjänstesegment. Här stämmer också Scandi Terminal väl in då de är verksamma inom en nisch där vi ser en stor potential. Med vår erfarenhet och kompetens inom logistik är vi övertygade om att vi har fina möjligheter att utveckla båbe bolaget och våra kundrelationer inom området på ett positivt sätt, kommenterar Mats Johnson, vd för Speed.

Scandi Terminal bedriver verksamhet i Stenungssund. Bolaget ingår sedan 2006 i Profura Gruppen och är en viktig leverantör av logistik och materialhantering till processindustrikunder.

– Scandi Terminal hamnar i mycket goda händer och jag är övertygad om att med Speed som ägare kommer bolaget få den kompetens som krävs för att fortsätta utveckla och expandera verksamheten i Stenungssund med omnejd, kommenterar Daniel Månsson, vd och investeringsansvarig för Profura Utveckling.

Övertagandet sker per 1 oktober. Scandi Terminal har cirka 20 medarbetare och omsatte drygt 40 miljoner kronor under 2021/2022.