Stena Lines AI minskar utsläppen

Genom sitt AI-baserade system Voyage Optimisation System har har Stena Line kunnat optimera flera fartygsfunktioner, samtidigt har man minskat bränsleförbrukningen med 1-5 procent genom realtidsanalyser av faktorer som påverkar resan.

Stena Line har nu testat sitt AI-system för sjöfart i flera år, bl a på överfarter mellan Göteborg och dansk Fredrikshamn. AI-systemet bidrar till att optimera fartygsdriften genom att noggrant analysera faktorer som påverkar resan, såsom vind, vågor och djup, vilket ger ett mer energieffektivt effektuttag. Genom att datan samlas in och bearbetas i realtid kan bränsleförbrukningen sänkas, hittills med mellan 1 och 5 procent.

– Det är tydligt att användningen av AI både optimerar vår verksamhet och stöder vår vision om en mer hållbar framtid. Det är positivt att se hur tekniken inte bara har möjliggjort betydande framsteg av våra insatser att minska koldioxidutsläppen och effektivisera arbetet, men också ger vår besättning mer tid att hantera den dagliga driften, kommenterar Michael Ljunge, Digital Engineering Manager på Stena Line.

Utvecklarna bakom AI-systemet har ett nära samarbete med fartygets besättning, såväl navigatörer som kaptener, för att kontinuerligt få återkoppling och göra justeringar. Detta samarbete har visat sig vara avgörande för att förbättra AI-lösningarna och trygga dess praktiska funktion i verksamheten.

– En av de största utmaningarna med att implementera AI har varit att säkerställa att alla ombord förstår hur systemet fungerar. Vi döpte ursprungligen systemet till ‘AI Captain’, men ändrade detta kort därefter för att undvika missuppfattningar om att AI skulle ersätta mänskligt beslutsfattande. Istället presenteras tekniken nu som en intelligent assistent som stödjer kaptenens och besättningens beslut, vilket har bidragit till att integrera AI-systemet på ett mer naturligt sätt och som ett verktyg som kompletterar den mänskliga expertisen och erfarenheten, kommenterar Michael Ljunge.