Svensk Hemleverans breddar organisationen

Pakettillväxten håller ett högt tempo för Svensk Hemleverans (SVHL), som distribuerar morgontidningar för mediekoncernen NTM och är en del i Early Birds nätverk. Nu tillsätter de tre tjänster för att klara av tillväxten och vidareutveckla verksamheten.

Svensk hemleverans är distributör av morgontidningar för mediekoncernen NTM och utför paketleveranser inom Early Birds nätverk. Företaget håller som bäst på att bygga en ny paketterminal i Linköping på 4 600 kvm som ska hantera all e-handel och distribution. Nu rekryterar de tre nya medarbetare för att hantera den växande mängden paket.

Först ut bland de nyrekryterade är Maryam Mahzoun som tillträder som affärsutvecklingschef. Hon har en civilingenjörsutbildning och erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt inom logistik/IT. Närmast kommer hon från Martin & Servera.

– Jag ser fram emot att lära känna SVHL och de duktiga och drivna medarbetare som jobbar här. SVHL har börjat en viktig och spännande förändringsresa som jag är stolt över att vara en del av, vi kommer att utvecklas tillsammans och det gör resan ännu roligare. Mitt mål är att nyttja befintlig kompetens och driv för att förbereda oss för framtida utmaningar, kommenterar Maryam.

Maryam ingår också i företagets ledningsgrupp, som blir helt jämnt fördelad mellan kvinnor och män.

– Logistikbranschen är kraftigt mansdominerad och vi har lyckats gå från 17 procent till 50 procent kvinnor i ledningsgruppen på mindre än ett år, kommenterar Mattias Ternstedt, vd för Svensk Hemleverans.

Från vänster: Mahan Vosoughi, Maryam Mahzoun och Rick Andersson. Foto SVHL.

Företaget rekryterar även Rick Andersson till rollen som processutvecklare i Norrköping. Hans primära arbetsuppgifter blir att skapa, utveckla och följa upp distributionsprocessen. Arbetet sker i nära samarbete med lokalkontoren för att ge inblick i den operativa verksamheten och bistå deras arbetsledningar med stöd och utbildning i distributionsprocessen.

Den tredje nyrekryteringen är Mahan Vosoughi som fordons- och transportansvarig, även han placerad i Norrköping. Han får ansvar för planering, uppföljning samt utveckling av fordonspark och transportnätverk för att optimera verksamheten och konkurrenskraften. Vagnsparken består idag av ca 900 fordon, Mahans uppdrag blir att driva omställningen till att vara helt fossilfria till 2030.

– Det känns fantastiskt bra med de nya kompetenserna som stärker organisationen och som kommer bidra till förbättring och utveckling som främjar vår tillväxt på ett konkurrenskraftigt sätt.