Svensk Sjöfart välkomnar regeringens beslut om sjöfartsstöd

Regeringen beslutar att genomföra en förändring i sjöfartsstödsförordningen, så att sjöfartsstödet tillfälligt anpassas till att även gälla sjömän anställda på fartyg som tas ur trafik, något som Svensk Sjöfart välkomnar.

– Det är med stor glädje och lättnad jag noterar att man till slut landade i att man kunde säkerställa att sjöfartsstöd ska kunna utgå även för bland annat de rederier som tvingats ta färjor ur trafik. Detta är viktigt dels kortsiktigt ekonomiskt förstås men också långsiktigt för svensk sjöfarts förtroende för politikens uttalade sjöfartsvänliga ambitioner, kommenterar Rikard Engström, vd för Svensk Sjöfart.

Förslaget innebär att sjöfartsstödet tillfälligt anpassas till att även gälla sjömän anställda på fartyg som tas ur trafik. Anpassningen föreslås gälla retroaktivt från den 13 mars till och med som längst utgången av 2020. Remissrundan avslutas den 5 juni. Innan ett regeringsbeslut kan tas om en tillfällig förordning måste EU-kommissionen godkänna stödet.

– Regeringen har gjort stora insatser för att skydda svenska jobb och företag, både vad gäller stöd och regellättnader. Sjöfartsstödet är viktig för svensk sjöfart och ska naturligtvis finnas på plats också i kris. När krisen är över ska vi ha en grön återstart och där är en stark sjöfart under svensk flagg central, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

Svensk Sjöfart har, liksom många rederier, varit öppet kritiska till att det dragit ut mycket på tiden eftersom det skapat mycket oro hos rederierna och deras anställda.

– Regeringens förslag är mycket välkommet och räddar sjöfartsnäringen i den situation vi nu befinner oss i. Vi har under våren påpekat hur viktig förändringen är och att regeringen nu hörsammat rederiernas nödrop är mycket positivt.