Sverige saknar tech-kompetens

Techsektorn har länge saknat arbetskraft och trots pandemin så är behovet av kompetens fortsatt stort. Nu larmar branschen om ett förväntat underskott på 70 000 personer år 2024 om inte kraftfulla åtgärder vidtas. Det framgår i en ny rapport från bransch- och arbetsgivarorganisationen IT&Telekomföretagen.

– Den digitala omställningen, som påskyndats ytterligare med anledning av coronakrisen, medför en kraftigt ökad efterfrågan på digitala lösningar så som videomöten, molntjänster och e-handel. För att möta denna efterfrågan behövs det innovativa företag och kunniga medarbetare som utvecklar och underhåller digital infrastruktur och digitala tjänster, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen, i ett pressmeddelande.

Enligt 2020-års rapport återfinns bristen på kompetens inom bland annat systemutveckling, artificiell intelligens (AI), IT-säkerhet, användbarhetsdesign, spelutveckling och 5G-teknik.

– I tider av hög arbetslöshet – och då behovet av digitala tjänster och produkter är enormt – har vi alltså en sektor som skriker efter kompetens. Detta är något som regeringen måste hörsamma. Idag tackar företag inom techsektorn nej till uppdrag då de saknar tillräckligt många medarbetare med rätt kompetens. Många jobbtillfällen går därmed också förlorade, fortsätter Åsa Zetterberg.

Även om coronakrisen är utmanande också för delar av techsektorn så beskrivs den totala efterfrågan på digital spetskompetens som ökande över tid. IT&Telekomföretagen efterlyser flera satsningar för att få fler att intressera sig för, utbilda sig och ta steget till jobben inom techsektorn. Branschen behöver fortsatt ta sitt ansvar, men då detta är en samhällsfråga behöver fler bidra. Branschen vill se att regeringen tar taktpinnen för en offensiv och samlad kompetensagenda för framtidens arbetsmarknad.

– Ett första viktigt steg skulle vara att regeringen tog initiativ till att inrätta ett strategiskt högnivåforum som bevakar, koordinerar och agerar för att råda bot på bristen av digital spetskompetens, säger Åsa Zetterberg.

För att tillgodose kompetensbehoven inom techsektorn föreslår IT&Telekomföretagen:

1. Inrätta ett högnivåforum kring digital spetskompetens
2. Säkra att digitaliseringen genomsyrar kunskapsinnehållet i hela skolsystemet
3. Kompetensutveckla lärare så de kan visa både tjejer och killar vägen in i den digitala framtiden
4. Säkerställ att fler tech-studenter – tjejer såväl som killar – fullföljer sina utbildningar
5. Se till att redan framgångsrika yrkeshögskolan blir ännu bättre
6. Öppna högskolan på riktigt för personer i yrkesverksam ålder
7. Inför techcheckar à 10 000 kronor – ett individbaserat stöd till digital kompetensutveckling – så att alla yrkesverksamma får förutsättningar att utveckla sina digitala färdigheter
8. Inför kompetensavdrag för att underlätta för företag att investera i sin personal
9. Attrahera internationella talanger till Sverige och stoppa kompetensutvisningarna
10. Ta gemensamma krafttag för ökad jämställdhet och mångfald inom techsektorn.