Örebro gör plats för fraktdrönare och stärker sitt logistikkluster

De flesta känner säkert igen ordet intermodalitet, ordet som beskriver hur gods passerar flera transportslag. I Örebroregionen anser man inte att det räcker att erbjuda goda möjligheter till intermodalitet, utan satsar istället på vad de kallar supermodalitet. “Vi lägger till akademi och kompetens till varans väg fram till kunden”, säger Victor Sunnliden, investeringsansvarig på Business Region Örebro.