TYA-rapport: Fortsatt stor förarbrist

Idag släpptes TYAs årliga rapport Trendindikatorn Åkeri 2023, med siffror kring kompetensförsörjningen i transportbranschen. Rapporten visar att behovet av att anställa nya chaufförer minskat till 33 procent, mot 41 procent under 2022. Enkätsvaren vittnar mer om en försiktighet i branschen än en faktisk nedgång, menar dock Lena Törnstrand på TYA.

EUs regler effektlösa mot transportfusket

I februari 2022 träder EUs nya mobilitetspaket i kraft. Men regler är tandlösa mot fusket utan ökad kontroll och beställaransvar, menar branschen. 
– Under hela min karriär har bara en enda transportköpare följt upp att villkoren faktiskt efterlevs, säger Foodtankers vd Tomas Petersson.