Branschen klargör: 99,2 procent förnybart i HVO100

I ett inslag i TV4 den 4 och 5 maj 2021 diskuteras väte som ingående komponent i produktionsdelen av HVO. Det antas att cirka 17 – 22 procent av den HVO100 som saluförs på svensk marknad består av vätgas med fossilt ursprung, något som inte stämmer enligt branschorganisationen Drivkraft Sverige: endast 0,8 procent av vätet i HVO100 har sin ursprung i naturgas.