Trendbrott: Transportsektorns utsläpp ökar i år

Andelen använda hållbara biodrivmedel var 13,2 procent under första kvartalet 2024 – en halvering jämfört med samma period 2023. Sammantaget ökar koldioxidutsläppen från bensin och diesel under första kvartalet 2024 med knappt 24 procent, till följd av förändringarna i reduktionsplikten, enligt branschorganisationen Drivkraft Sverige – som pekar på att det blir svårt för näringslivet att förutsäga vad som kommer att gälla efter nästa val.

Biodrivmedel minskade kraftigt i januari

Andelen biodrivmedel på energibas har minskat kraftigt från 26,6 procent för helåret 2023 till 14,2 procent för januari månad 2024. Minskningen beror på att reduktionsplikten för diesel och bensin sänktes till 6 procent vid årsskiftet. Nu vill branschorganisationen Drivkraft Sverige se ett nytt omställningssystem som ersätter reduktionsplikten.

Branschen klargör: 99,2 procent förnybart i HVO100

I ett inslag i TV4 den 4 och 5 maj 2021 diskuteras väte som ingående komponent i produktionsdelen av HVO. Det antas att cirka 17 – 22 procent av den HVO100 som saluförs på svensk marknad består av vätgas med fossilt ursprung, något som inte stämmer enligt branschorganisationen Drivkraft Sverige: endast 0,8 procent av vätet i HVO100 har sin ursprung i naturgas.