Samarbetsavtal tecknat för Svenljungafabrik

Logistea har tecknat ett samarbetsavtal med den norska battericellstillverkaren Freyr om att hyra ca en miljon kvm mark i Lockryd, Svenljunga kommun. Samarbetsavtalet avser utveckling av detaljplan och planprocess samt en option avseende förhyrning av fastigheten. Avsiktsförklaringen tecknades i december 2021 – senare blev det känt att det var norska

Ny battericellsfabrik planeras i Svenljunga

Logistea AB (tidigare Odd Molly) har tillsammans med Hansson Holding AB, ingått en villkorad avsiktsförklaring för hyresavtal med en internationell battericellstillverkare om 380 000 kvm nyproduktion i Svenljunga kommun, söder om Borås. Samtidigt har JVet tecknat ett exklusivt markreservationsavtal om en miljon kvm markyta med Svenljunga kommun. Besked väntas från både Northvolt och Volkswagen om lokalisering av nya battericellsfabriker.