Logic Link samlar transportbranschen

Idag inleds ett samarbetsprojekt hos Logic Link med 10 betydande transportbolag som under 9 månader tillsammans deltar med sina nätverk genom att dela över- och underkapacitet på samma ställe.  “Detta kommer ge hela branschen en bättre chans till ökad fyllnadsgrad”, säger Mattias Nyberg, produktchef på Logic Link.

Logic Link arrangerar temavecka för transportplanerare

Logic Link lanserade sin digitala plattform för att köpa och sälja körningar mellan åkerier 2021, och idag har man närmare 500 åkerier anslutna till tjänsten. I april arrangerar företaget en digital temavecka för Sveriges transportplanerare, för att diskutera ämnen som kapacitet, godsflöden och samarbete mellan åkerier.