Picsmart tar in 18 miljoner

Picsmart är en e-handelsplattform som kopplar samman lokala dagligvarubutiker med konsumenterna i närområdet. Foodtech-bolaget når inom kort en miljon svenskar och gör sin andra investeringsrunda på ett år och tar in ytterligare 18 miljoner kronor från nya och befintliga ägare. Picsmart är en digital plattform som kopplar ihop konsumenter och