Lagerbrist – trots byggboom

Det byggs mer logistik än någonsin, med närmare 1,4 miljoner kvm tillkommande ytor bara under 2022. Ändå råder det brist på moderna logistikfastigheter i Norden och konkurrensen om mark, ytor och projekt bara fortsätter att växa.
– Det är en helt annan marknad mot för ett par år sedan, det är extremt tryck från alla håll, säger Fredrik Jagersjö Rosell, Sverige-vd för logistikutvecklaren Panattoni.