Tätare samarbete mellan Evolv och Slättö

Lars Axelsson och Viktor Tennström från Evolv Property blir nya partner i Slättö Förvaltning med uppdrag att skala upp investeringsverksamheten i Norden. Samtidigt blir Slättös fond Core+ ensam ägare av det fastighetsbestånd parterna byggt upp, och entreprenörerna bakom Evolv partners i Slättö.

Slättö och Evolv har samarbetat sedan 2016 och gemensamt förvärvat och utvecklat fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om sammanlagt tre miljarder kronor fördelat på ett femtiotal transaktioner inom segmenten logistik-, lager-, och verksamhetslokaler.

Genom en serie transaktioner blir Slättö Core+ nu ensam ägare av den tidigare gemensamt ägda fastighetsportföljen. Samtidigt övergår Evolvs team om sju personer med kompetens inom transaktion, fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning till Slättö, där grundarna Lars Axelsson och Viktor Tennström även blir partner.

Viktor Tennström och Lars Axelsson. Foto Evolv.

– Jag har känt Lars och Viktor i tio år och har arbetat intensivt och nära dem de senaste fem med fina resultat. Att integrera våra verksamheter fullt ut har funnits på min agenda något år och att välkomna dem som nya partner med deras affärsgenererande kapacitet känns jättebra och helt i linje med Slättös långsiktiga mål, kommenterar Johan Karlsson, grundare och vd för Slättö, i ett pressmeddelande.

– Evolv kommer leva kvar som varumärke och investeringstema precis som tidigare, men nu breddas Lars och Viktors fokus till att företräda Slättö i affärer inom deras segment i hela Norden,

Portföljen innehåller även projektfastigheter omfattande 400 000 kvadratmeter befintliga och förväntade framtida byggrätter med ett färdigutvecklat värde om cirka fem miljarder kronor. Projektfastigheterna, som kommer utvecklas av Evolv, inkluderar bland annat Klinga Logistikpark och Herstadberg Logistic Hub i Norrköping.

– De senaste fem åren har vi haft fullt fokus på att växa vår fastighetsportfölj i Sverige. Det har skett genom kontinuerliga förvärv och genom aktiv förvaltning och projektutveckling. Johan och teamet inom Slättö är snabbfotade, affärsdrivna, har ett fantastiskt nätverk och har varit en drömpartner för oss. Att välkomnas till Slättö känns oerhört inspirerande. Nu är vi redo att bredda vårt fokus till övriga nordiska länder och hoppas snart vara redo att kommunicera vår första affär i Finland, kommenterar Lars Axelsson, grundare och vd för Evolv.